A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kosárlabda bajnokságok 2012.-2013. évi versenykiírása

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kosárlabda bajnokságok

2012.-2013. évi versenykiírása

1. A bajnokság célja

A megyében működő kosárlabda csapatok, sportszervezetek, sportvállalkozások folyamatos foglalkoztatása és versenyeztetése a különböző korcsoportokban, továbbá a korcsoportonkénti bajnoki helyezések eldöntése.

 

2. Versenyszámok

Felnőtt női - férfi

ifjúsági női - férfi,

kadet női- férfi,

serdülő  lány-fiú,

tini U13 lány

gyermek– (U 12)lány-fiú,

kenguru - (U 11) lány-fiú.

 

3. A bajnokság helye, időpontja, lebonyolítási rendje

A versenyszámok bajnokságai őszi-tavaszi rendben kerülnek lebonyolításra sorsolás szerint a résztvevő csapatok pályáin legalább két fordulóban. A végleges lebonyolítási formát a Versenybíróság az egyeztető értekezleten közli az érdekeltekkel. Azokban a bajnoki osztályokban, ahol kevés a csapat nevez (min.4 csapat) ott többfordulós bajnokságot, a bajnoki fordulók után rájátszást tervezünk.

A bajnokság időpontja: 2012. november 5.   -   2013.május 30.

Őszi szezon: 2012.  november 5.  -  2013. január 31.

Tavaszi szezon: 2013.   február 1.     -   2013. május 30.

 

4.A bajnokság rendezője:

A bajnokságot a BAZ megyei Kosárlabda Szövetség rendezi a kinevezett Versenybíróság útján

A Versenybíróság elnöke: Tolnai János

elnök h.: Cserhalmi Dávid

Tagok: Cserhalmi Ede, Letek László

 

5.A bajnokság résztvevői,korcsoportok

A bajnokságban azok a csapatok vehetnek részt, akik időben leadták elektronikus  nevezésüket az MKOSZ honlapján, és azt a Versenybíróság elfogadta. A csapatok az alábbi korcsoportokban szerepelhetnek (női - férfi):

Felnőtt: 1994. szeptember 1.előtt születettek

Ifjúsági: 1994. szeptember 1.után

Kadet: 1996. szeptember 1.után

Serdülő: 1998. szeptember 1.után

Tini:                     2000  szeptember 1.után

Gyermek: 2001. május 31. után születettek.

Kenguru 2002. május 31. után születettek

/Az előbbiekben feltüntetettek nem azonosak a FIBA korhatárral, inkább a diákolimpiai korhatárokra hasonlítanak ! /

 

Előzetes nevezések beérkezési határideje: 2012. október 29. hétfő  12.00 óra

 

Nevezéseket az alábbi elektronikus címre kérjük: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

 

Elektronikus nevezés és mérkőzés időpont egyeztetés:

2012 október 30. Kedd  17.30   BAZ Megyei Kosárlabda Szövetség 3527 Miskolc Selyemrét u.1.

Ezen az egyeztetésen történik a végleges  elektronikus- a sportszervezet hivatalos képviselője által – teljesített nevezés az MKOSZ hivatalos honlapján.

 

Az elektronikus nevezéshez szükséges:

egyesület neve, képviselő neve,egyesület adószáma,bírósági bejegyzés másolata-cégkivonat

 

Az egyeztetésen hiányzó csapatok mérkőzéseit a szövetség kiírja, de utána ezeken változtatni csak a mérkőzések módosításának szabályai szerint lehet

 

 

 

6. Játékosok szerepeltetése

A csapatoknak a 2012/2013-es bajnoki érvényes fényképpel ellátott CSOPORTOS játékengedély-jel, illetve  az adott bajnoki évre érvényesített fényképes SPORTORVOSI engedély-jel kell rendelkezniük..

A játékjogosultság részleteiről és a játékengedélyek kiadásáról a hatályos MKOSZ Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzata rendelkezik/.  A CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLYEKET a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kosárlabda Szövetség adja ki, ennek előfeltétele az egyéni sportbiztosítás megléte, melyet a játékengedély díja tartalmaz..

DSK-nál, ISK-nál, DSE-nél összesítő névsor és ezen személyre szóló, egyedi sportorvosi engedély is elfogadott.

Magasabb osztályban szereplő csapatok második csapataiban az egyesület legjobb 7 (hét) játékosa nem szerepelhet.. A BAZ Megyei Kosárlabda Szövetség fenntartja magának a jogot, hogy a játékosok teljesítmények havonkénti felülvizsgálata alapján a legjobb 7 játékos névsorát az egyesület módosítsa. A csapatok a megnevezett /a legjobb 7/játékos névsorát a nevezési lapon is kötelesek feltüntetni, mert e nélkül a nevezési lap érvénytelen.

Az előírt utánpótlás csapatoknál csak az számít önálló csapatnak, amelyben legalább 8 olyan játékos szerepel, akik korcsoportjuknak megfelelő életkorúak. A gyermek és kenguru  korosztályoknál 10 fő ez a létszám.

A megyei felnőtt bajnokságban induló csapatoknak 1 utánpótlás csapat indítása kötelező. /Lehet az egyesülettel szerződéses kapcsolatban álló iskolacsapat is./ Az egyesületen kívüli csapatoknak utánpótlás csapat indítása nem kötelező. Egyesületnek a hivatalosan cégbíróságon bejegyzett egyesület számít.  Az utánpótláscsapat indítási kötelezettsége alól a VB indokolt esetben felmentést adhat.

 

7. Helyezések eldöntése

A bajnokság helyezéseit a jelenleg érvényben lévő Kosárlabda Versenyszabály szerint kell megállapítani. Korosztályi összevonások esetén az alacsonyabb korosztály csapatait külön is értékeljük a saját korosztályukban is.

NB II osztályban jogosító indulásra a legfelsőbb osztályban legjobb eredményt elérő sportegyesület első csapata jogosult. A bajnokságban első helyezést elért csapatok a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Bajnoka címét nyerik el. Az NB-s csapatok utánpótlás csapatainak hiánya miatt a büntetőpontok a legmagasabb osztályban szereplő csapatnál kerülnek levonásra.

 

8. Díjazás

A  bajnokságok valamennyi osztályának 1 - 3. helyezett csapata oklevél-, ill. éremdíjazásban  részesül. A bajnoki kategóriák győztesei serlegdíjazásban is részesülnek.

 

9. Költségek

9.1. MKOSz tagdíj: 12.500 Ft/év  /Ezt az összeget egy egyesület egyszer egy évben a legmagasabb osztályú

csapatának – függetlenül attól, hogy a csapat női, vagy férfi – szereplése jogán köteles megfizetni/

9.2. Nevezési díj: 3.000,- Ft /Háromezer Ft/ - felnőtt,

1.000,- Ft /Egyezer Ft/ - minden további korosztályban

9.3  Sportorvosi engedély díja: 2.000, -Ft + ÁFA  (18 év alatt)

3.500,- Ft + ÁFA   (18 év felett)

9.4. Játékengedély díja: 2.000,- Ft/fő (ebből a biztosítás díja – amelyet az MKOSz-nek

továbbítanunk kell - 1.500,- Ft/fő

9.5  Leigazolás, átigazolás: 3.000,- Ft + ÁFA

9.6. Mérkőzések lejátszásával kapcsolatos költségek:

Pályaválasztási jog esetén a rendezési költségek a pályaválasztót terhelik. A játékvezetői díjak: felnőtt 4.500 Ft/fő, gépkocsi használat költsége benzinártól függően legfeljebb 50,- Ft/km. (A díj mindenkor a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének Elnöksége által elfogadott összeg) Ha a mérkőzésen egyik csapat sem jelenik meg a játékvezetői díjat a Versenybíróság döntése alapján vétkes csapat a következő mérkőzés előtt köteles rendezni.

A vendégcsapat a saját utazási, étkezési és egyéb költségeit viseli.

9.7. Letéti díj: Egyesületen kívüli csapatok ezen kívül 10.000,- Ft letéti díjat fizetnek, melyet - a bajnokság

befejezése esetén - visszakapnak..

Ki nem állás esetén a letéti díjból fedezzük a már kiküldött, de vissza nem rendelhető játékvezetők költségeit. Diáksportkörök, diákegyesületek tagdíjat nem fizetnek.

 

 

10. Játékidő

A felnőtt, ifjúsági, kadet mérkőzéseknél 4x10 perc állítható órával. A 24 mp. mérése felnőtt mérkőzésen kötelező, a többinél ajánlott. Az utánpótlás korosztályoknál a Diákolimpiai versenykiírásnak megfelelően.

 

 

11. Óvás, fellebbezés

Óvást a FIBA szabályok által támasztott formai követelmények megléte esetén a mérkőzéstől számított hét napon belül írásban kell benyújtani a Versenybíróságnak, 6.000,- Ft óvási díj befizetésének egyidejű igazolásával. Első fokon a Versenybíróság dönt. Az első fokon hozott határozat ellen a döntés kézhezvételétől számított hét napon belül fellebbezni lehet a Megyei Kosárlabda Szövetség Elnökségéhez 15.000,- Ft fellebbezési díj befizetésének igazolásával. Másodfokon a döntés végleges. Az óvási, fellebbezési díjat a BAZ Megyei Sportszövetségek Képviselete számlájára kell befizetni. A jogos óvási és fellebbezési díjat a Szövetség visszatéríti. Az óvást, illetve fellebbezést a sportegyesület elnökének és a csapat vezetőjének alá kell írnia és a hivatalos bélyegzővel le kell bélyegeznie. Bírósági bejegyzés nélküli csapatok esetében a csapat vezetője és két tanú szabályos aláírása szükséges.

 

12.A mérkőzések kiírása, lebonyolítása

A különböző bajnoki osztályok mérkőzéseinek helyét, idejét a Versenybíróság határozza meg nevezési lapok figyelembevételével az egyeztető értekezleten történt megállapodások alapján.

A hivatalos szövetségi nap kedd 16.30 - 18.00 óra.

Ebben az időpontban a Versenybíróság mérkőzést nem ír ki. A bajnokság hivatalos értesítője a “körlevél”, melyet a csapatok levelezési címére folyamatosan megküldünk e-mail formában, illetve a www.borsodkosar.hu honlapon megjelentetett információk is hivatalosnak tekintendők.. A körlevélben szereplő mérkőzések időpontjának - mely a csapatok bejelentései alapján készült - megváltoztatásához a Versenybíróság csak indokolt esetben járul hozzá az érdekeltek írásbeli megállapodása alapján. A megállapodásnak tartalmaznia kell: a mérkőzés kódszámát, az eredeti kiírás adatait, a mérkőzés új időpontját, helyszínét, aláírásokat. A módosításoknál az alábbiakat kérjük figyelembe venni:

 

· az új mérkőzést tartalmazó megegyezést az eredeti mérkőzés időpontjánál 8 nappal korábban kedd 16.30-ig a Versenybírósághoz el kell juttatni.

· az előírt határidő utáni mérkőzésmódosítás, elmaradás miatt a vétkes csapatnak/csapatoknak mérkőzésmódosítási költséget kell fizetnie. A Versenybíróság az egy héten belüli módosítást csak abban az esetben fogadja el, ha közös megegyezéssel együtt a befizetést igazoló csekk vagy számla is bemutatásra kerül. Ez megyei mérkőzéseken 7.000 Ft, melynek befizetéséről a BAZ Megyei Kosárlabda Szövetség számlát állít ki. Ennek kiegyenlítéséig a vétkes csapat/csapatok mérkőzéseiket játék nélkül elveszítik. Egyoldalú bejelentés, mely az ellenfél hozzájárulására hivatkozik nem vehető figyelembe.

· Mérkőzés halasztáskor, ha a csapatok nem tudnak megegyezni, a Versenybíróság határozza meg az új időpontot. A Versenybíróság mindkét fél vétkessége esetén mindkét felet elmarasztalhatja.

· A mérkőzéseken várakozási idő nincs.

· Ha a kiírt mérkőzést a csapatok vis maior miatt nem tudták lejátszani, akkor a pénz befizetésétől eltekintünk, de a közös megállapodás továbbra is szükséges. Ellenkező esetben módosításra nincs lehetőség és a mérkőzés elmaradásában vétkes csapat ellen a ki nem állás szabályai szerint járunk el.

· a mérkőzések időpontjaként lehetőleg a hét végi napokat vagy hétköznaponként - kivéve kedd 16.30-18.00 között - 16.00 utáni időpontot javaslunk. 16:00 óra előtti időpontokban játékvezetőt biztosítani nem tudunk..

 

13. Nevezések

A nevezéseket csapatonként külön-külön megküldött előnevezési elektronikus nevezési lap/ e-mail/ szabályos kitöltésével kell végrehajtani és a megadott határidőig a megadott címre eljuttatni. Utána a nevezést elektronikusan kell az MKOSZ hivatalos honlapján végrehajtani. Azok a csapatok, amelyek még a tavalyi bajnokságban nem rendezték tartozásaikat ezek rendezése nélkül az idei bajnokságban nem indulhatnak Azok a sportegyesületek, akik több csapattal vesznek részt a bajnokságban a felfelé játszás alapján korlátlanul szerepeltethetik játékosaikat a magasabb osztályú csapatban.

NBI, NBII bajnoki osztályban szereplő csapatok névszerinti bejelentett első hét játékosa nem szerepelhet a megyei felnőtt bajnokságban. Az NB I utánpótlás /U20, vagy U23/ bajnokságban szereplő csapat névszerinti első hét játékosa csak a megyei felnőtt bajnokságban szerepelhet. Az NBI-ben kötelezően indított csapatoknál meg kell nevezni az első nyolc /gyermek és kenguru korosztályban tíz/ játékost, akik nem szerepelhetnek az alacsonyabb korosztályban. Ezeket a nevezési lap hátoldalán kérjük feltüntetni.

Az NB II-es bajnokságban való indulásra jogosító osztályozón indulásra csak cégbíróságon bejegyzett sportegyesületként működő megyei bajnok jogosult, amennyiben vállalja az MKOSZ Szabályzataiban és a Versenykiírásban foglalt előírások betartását, azaz:

· betartja a nevezési határidőt és feltételeit 2012. október 30-ig  befizeti a nevezési díjat, ill. a tagsági díjat a BAZ Megyei Kosárlabda Szövetség számlájára.

· rendezi az MKOSZ-szel,  a Megyei és Területi Versenyirodákkal valamint a tagszervezetekkel szemben fennálló tartozását.

· játékosai biztosítással rendelkeznek

Az az egyesület, melynek ötnél több utánpótlás csapata nevez nevezési díjkedvezményben részesül.

 

14. Sportorvosi engedély

A mérkőzésen szereplő játékosok kötelesek a sportorvosi engedélyt megszerezni. Ennek érvényessége 18 év felett max.1 év, 18 év alatt max. 6 hónap lehet. Az érvényesség idejét, korlátait a sportorvos határozza meg.

Megjegyzés: ha a vizsgálat időpontja a 18. életév betöltése előtt történt, de lejárata a 18. év betöltése utánra esik, akkor az érvényességi idő 6 hónap!

 

 

15. Vendégjátékosok szerepeltetése

A BAZ megyei Kosárlabda Szövetség a 2012/2013-es .bajnoki  évben is engedélyezi vendégjátékosok szerepeltetését a megyei felnőtt bajnokságban az alábbiakban feltüntetett feltételekkel. A csapatoknál lévő vendégjátékosok számát a Kosárlabda Szövetség nem korlátozza.

· A BAZ Megyei Kosárlabda Szövetség csak a megyei kölcsönadó és kölcsönvevő egyesület írásbeli megállapodása alapján engedélyezi vendégjátékosok szereplését és erről igazolást állít ki.

· Ezen igazolás nélkül a vendégjátékos nem játszhat

· Egy bajnoki mérkőzésen egyszerre két vendégjátékos szerepelhet a jegyzőkönyvben.

· A vendégjátékosok neve elé “V”betüt kell írni a jegyzőkönyvben az igazolvány száma rovatban

· A vendégjátékosok engedélyének kiadási díja 4.000,- Ft/fő, melyet a BAZ Megyei Kosárlabda Szövetség számlájára kell befizetni. Az engedélyt a befizetés után adjuk ki.

· Sportszerűségi okokból a BAZ Megyei Kosárlabda Szövetség 2013. március 31. után már nem ad ki a 2011/2012-es bajnoki évre vendégjátékosnak játékengedélyt.

· NBI, NBII, U 23 bajnokságokban megnevezett játékosok részére se normál-se vendég játékengedély nem adható ki.

 

16. Egyéb rendelkezések

16.1 a mérkőzésen kiállított játékos ügyét a Fegyelmi Bizottság az MKOSz Fegyelmi Szabályzata szerint tárgyaljai A jogerős fegyelmi határozat meghozataláig a játékos játékjoga nincs felfüggesztve.

16.2 minden csapat egységes felszerelésben köteles megjelenni elöl-hátul számozott mez  / az érvényes előírásoknak megfelelően/, egységes színű nadrág. Ha a csapat nincs egységes felszerelésben, a játékvezető megtagadhatja a mérkőzés levezetését.

16.3 a pályaválasztó / elöl álló / csapat világos, a vendég sötét mezben játsszon.

16.4 a jegyzőkönyv vezetése a vendégcsapat joga, lemondása esetén a hazai csapat kötelessége.

16.5 a pályaválasztó csapat köteles az előirt technikai felszereléseket biztosítani / állítható időmérő stopper, hibajelző táblák, jegyzőkönyv, piros zászlók, 24 m-es stopper, íróeszköz, labdabirtoklást mutató nyíl, eredményszámláló /

16.6 az a csapat, melynek 20:0 arányban elvesztett mérkőzése van, elveszíti pályaválasztói jogát az adott csapat ellen a következő fordulóban. Holtverseny esetén az utolsó helyen végez.

16.7 a hazai csapat köteles a vendégcsapatnak 15 perccel a kezdés előtt átadni a mérkőzéslabdát melegítés céljából 7 perccel a mérkőzés előtt átadni a jegyzőkönyvet kitöltés céljából, miután már ő előzőleg azt kitöltötte.

16.8 Játékvezető hiányában mérkőzés nem maradhat el. Akár szükség játékvezetővel, akár az edzők segítségével a mérkőzést le kell játszani. Ilyen esetben a jegyzőkönyv eljuttatása a mérkőzést követő keddig a pályaválasztó csapat feladata.

16.9 A megyei bajnokságban szereplő edzők, játékvezetők, nincsenek egységesen biztosítva, ezért mindenki saját felelősségére vesz részt a bajnokságban.

16.10 Minden olyan kérdésben, melyről ez a versenykiírás nem intézkedik, a megyei Kosárlabda Szövetség dönt figyelembe véve az idevonatkozó hatályos rendelkezéseket.

 

 

Miskolc, 2012. október 7.

 

Versenybíróság

 

 

 

Keresés

Partnerek