MKOSz Kosárlabda B33 Középiskolai kupa felhívása, jelentkezni lehet 2014. február 22-ig

MKOSz Kosárlabda B33 Középiskolai kupa
Nevezési (regisztrálási) mód és a határidő: 2014. február 22.
Azok is regisztrálhatnak, akik eddig még nem jelentkeztek!
A jelentkezési lap letölthető honlapunkról: Letöltések/Szövetségek/Kosárlabda

DECATHLON Országos Középiskolás B33 Kosárlabda Kupa
2014 versenykiírása

1. § A verseny
1.1 A DECATHLON Országos Középiskolás B33 Kosárlabda Kupa 2014 (továbbiakban: OK B33) a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) által elindított, szabályozott formában, teremben és szabadtéren játszott 3 a 3 elleni kosárlabda (összefoglaló néven 3x3) magyarországi középiskolák számára elérhető nyílt versenye, melyet a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) rendez.

2. § Az irányító testület
2.1 Az MKOSZ gyakorol valamennyi olyan jogkört a versenyre nevezett csapatok és játékosok, valamint a közreműködő valamennyi személy felett, amelyre a jogszabályok, az OK B33 szabályzatai, valamint a Versenykiírás felhatalmazzák. Az OK B33 tornáinak megszervezését és a FIBA által meghatározott szabályok és keretek szerinti lebonyolítását és az MKOSZ a megyei kosárlabda szövetségek és az MKOSZ által megbízott szervezet végzi.
2.2 Az OK B33 megszervezésével és a tornák helyszíni lebonyolításával az MKOSZ a Sport Division Kft-t (továbbiakban Szervező) bízza meg, amely tevékenységét a megyei kosárlabda szövetségek közreműködésében végzi.
2.3 Az MKOSZ illetve a Szervező jogosult a Versenykiírással, valamint az OK B33 Hivatalos Játékszabályaival összefüggésben eljárni és határozatot hozni minden olyan ügyben, amely az OK B33 lebonyolításával összefügg. Az MKOSZ és a Szervező az ilyen ügyekben hivatalból vagy kérelemre jár el. Döntéseit a hivatalos észlelés vagy a kérelem benyújtását követően a legrövidebb időn belül meghozza és értesíti az érintetteket.
2.4 Az OK B33 tornáinak lebonyolítási sajátosságából adódóan az MKOSZ illetve a Szervező meghozott határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, döntése végleges.
2.5 Az MKOSZ-szel illetve a Szervezővel történő kommunikáció hivatalos módja az e-mail. Az elérhetőségek megtalálhatók az MKOSZ honlapján (www.hunbasket.hu) és az OK B33 hivatalos honlapján (www.b33.hu) Az elérhetőségeket a Versenykiírás I. sz. melléklete tartalmazza.

3. § A verseny célja
3.1 A FIBA által elindított 3 a 3 elleni játék (3x3) széles körben történő megismertetése, a benevezett csapatok versenyeztetése, a közönség kulturált szórakoztatása, a sportág népszerűsítése a fiatalok széles tömege körében, az OK B33 tornái győzteseinek, Kupa győztesének, valamint a további helyezések eldöntése.

4. § A verseny ideje
4.1 A DECATHLON Országos Középiskolás B33 Kosárlabda Kupa 2014. március 1. és 2014. június 15. között kerül lebonyolításra. A Versenynaptárat II. sz. melléklet tartalmazza.

5. § A verseny résztvevői, részvételi jogosultság és játékjogosultság
5.1 A DECATHLON Országos Középiskolás B33 Kosárlabda Kupa 2014 tornáin magyarországi középiskolák 4 fős fiú és leány csapatai vehetnek részt, amennyiben a nevezés feltételeit teljesítették.
5.2 Az OK B33 tornák mérkőzésein csak a szabályosan nevezett csapatok azon játékosai szerepelhetnek, akik játékjogosultsággal rendelkeznek, és elfogadják a Játékos-nyilatkozatban szereplő feltételek.
5.3 Egy középiskola több fiú és leány csapatot is nevezhet.
5.4 A játékjogosultság feltétele:
5.4.1 A játékos és a játékos csapatát nevező középiskola között fennálló tanulói jogviszony,
5.4.2 A játékos csapatának Nevezési Lapján való szereplése.
5.5 Az OK B33 tornái alatt egy játékos csak egy csapatban szerepelhet. Amennyiben egy iskola több csapatot is nevezett, úgy ezek a csapatok is különböző csapatokként kezelendők.
5.6 A részvételi jogosultság és a játékjogosultság a tornák alatt folyamatosan ellenőrzésre kerül.

6. § A résztvevők nevezése
6.1 A DECATHLON Országos Középiskolás B33 Kosárlabda Kupa 2014-re a nevezés elektronikusan történik. Az érvényes nevezéshez a versenyen részt venni szándékozó középiskoláknak a verseny hivatalos honlapjairól letölthető Nevezési Lapot szabályosan kitöltve a nevezési határidőig le kell adniuk a Nevezési Útmutatóban meghatározott módon.
6.2 A faxon elküldött nevezés illetve egyéb nevezési dokumentum nem tekinthető érvényesen beadott iratnak. Vita esetén a nevező személyeket terheli annak bizonyítása, hogy valamennyi iratot időben és megfelelő formában benyújtották.
6.3 Az eredeti Nevezési Lap(ok)at és Játékos-nyilatkozatokat a versenyhelyszínen a regisztrációkor a Szervezők képviselőjének kell leadni. Az érvényes nevezés további feltétele a benevezett csapat minden játékosának 3x3planet.com való regisztrálása.
6.4 A nevezési feltételek teljesítése a versenyek alatt folyamatosan ellenőrzésre kerülnek.
6.5 Nevezési díj: a Decathlon Országos Középiskolás 3x3 Kosárlabda Kupa 2014 tornáin való részvétel minden érvényesen nevezett csapat számára ingyenes
6.6 Nevezések elutasítása:
6.6.1 A nevezések elfogadásáról az MKOSZ dönt a nevezési határidő lejártát követően (5 napon belül).
6.6.2 Az MKOSZ-nek joga van visszautasítani azon középiskolák, csapatok nevezését, amelyek nem teljesítik a nevezés feltételeit, vagy korábban tanúsított viselkedésük, magatartásuk ezt indokolhatja.
6.7 Amennyiben a nevezés lezárását követen egy jogosultságot szerzett csapat nem vállalja az indulást, kizárásra kerül az OK B33 tornáiról. A szabad helyek sorsáról az MKOSZ és a Szervező dönt.
6.8 Az OK B33 tornák előtti és alatti adategyeztetések során a csapat részvételi jogosultságát, a játékos személyazonosságát és a hallgatói jogviszonyát hitelt érdemlő, bizonyítására alkalmas eredeti dokumentummal kell igazolni. Ennek hiánya a játékos és/vagy a csapat kizárását vonhatja maga után.

7. § A lebonyolítás módja
A DECATHLON Országos Középiskolás B33 Kosárlabda Kupa 2014 tornái megyei selejtezőkből, 4 db regionális döntőből és országos döntőből épül fel.
7.1 Megyei selejtező: a megyei selejtezők szervezését és lebonyolítását a megyei szövetségek látják el a Sport Division Kft közreműködésében. A nevezett csapatok létszámtól függően egy selejtező csoportba több megye csapatai is összevonhatóak. Az összevonásokról a nevezések lezárását követően az MKOSZ dönt és azt a nyilvánosságra hozza. A megyei selejtezők legjobb csapatai jogot szereznek a regionális döntőn való indulásra. A megyei selejtezők teremben kerülnek megrendezésre
7.2 Regionális döntők (4 db): a megyei selejtezőkből összesen 8 fiú és 8 leány csapat kerül minden egyes a regionális döntőbe. A regionális döntők lebonyolítását a Sport Division Kft végzi a helyszínt adó megye szövetségének közreműködésében. Minden régiós döntő első 2 helyezett fiú és leány csapata szerez jogot az országos döntőn való indulásra. A régiós döntők teremben kerülnek megrendezésre.
7.3 Országos döntő: a regionális döntők első két helyezett csapataiból 8 fiú és 8 leány csapat kerül be az országos döntőbe. Az országos döntő lebonyolítását a Sport Division Kft végzi a helyszínt adó megye szövetségének közreműködésében. Az országos döntő szabadtéren kerül megrendezésre
7.4 Az OK B33 tornáin a résztvevők számának és a verseny korábbi szakaszaiban elért eredményeik függvényében kialakított csoport, illetve egyenes kieséses rendszerben kerülnek lebonyolításra. A versenyrendszert III. sz. Melléklet tartalmazza.
7.5 A megyei és régiós besorolások a nevezés lezárása után a csapatszámok függvényében kerülnek kialakításra. A besorolásokat az MKOSZ és a szervezők a versenyek hivatalos honlapjain keresztül hozzák a résztvevők tudomására.
7.6 Az OK B33 tornái alatt egyéni ügyességi versenyek is megrendezésre kerülhetnek a helyszínen meghirdetett feltételek szerint.

8. § Mérkőzés időpontok, helyszínek
8.1 A DECATHLON Országos Középiskolás B33 Kosárlabda Kupa 2014 tornáinak időpontjait és helyszíneket az MKOSZ és Szervező határozza meg, melyet megfelelő időben a résztvevők tudomására hoz a verseny hivatalos honlapján. A OK B33 tornáinak időpontjait a II. sz. melléklet tartalmazza.
8.2 A véglegesített időpontok és helyszínek megváltoztatására kizárólag az MKOSZ és Szervező jogosult. Az esetleges helyszínváltozásról és megváltozott mérkőzésidőpontokról a résztvevőket a lehető leghamarabb értesíteni kell a verseny hivatalos honlapján keresztül.

9. § A mérkőzések rendezése
A DECATHLON Országos Középiskolás B33 Kosárlabda Kupa 2014 szervezőinek kötelezettségei
9.1 Az OK B33 tornák és azok mérkőzései a Szervező előírásainak, valamint a Sporttörvényben meghatározott, a sportrendezvények rendezésére vonatkozó szabályok betartásával szervezik az eseményeket.
9.2 Minden OK B33 tornán kötelező a következők betartása:
Minden mérkőzésen biztosítani kell, hogy
9.2.1 a sporttevékenységből eredő sérülések ellátása haladéktalanul elkezdődjenek, illetve
9.2.2 súlyos sérülés esetén a sérült haladéktalanul orvosi ellátásra (mentő értesítése, orvosi ügyeletre való elszállítás) elszállításra kerüljön.
9.3 Az OK B33 torna/mérkőzés befejezését követően fellépő egészségi problémákért az MKOSZ és a Szervezők felelősséget nem vállalnak.
9.4 Az OK B33 torna első mérkőzésének kezdete előtt 10 perccel a jegyzőkönyvvezető, és amennyiben ez előírásra kerül az időmérő és a 12 mp-es időmérő köteles a helyét az asztalnál elfoglalni.
9.5 A helyszínen a résztvevő csapatoknak a Szervező által előírt időben meg kell jelenniük a Szervező képviselőjénél a szükséges adminisztráció elvégzése érdekében! Az adott tornára érvényes, regisztrációval kapcsolatos részletes előírásokat az esemény hivatalos honlapjai tartalmazzák.
9.6 Ha a csapat – előzetes értesítés nélkül – a megadott időben nem tesz eleget az adminisztrációs kötelezettségének és így játszik mérkőzést, azt annak pályán elért eredményétől függetlenül 21-0 arányban elveszti, de a kiállásért járó 1 pontot megkapja. A csapat a tornát csak az adminisztrációs kötelezettség teljesítését követően folytathatja!
9.7 Ha a csapat a mérkőzésének kiírt időpontja után 3 perccel sincs jelen a helyszínen játékra kész állapotban, a mérkőzést automatikusan 21-0 arányban elveszti, és a kiállásért járó 1 pontot nem kapja meg.
9.8 Mérkőzés labda: A DECATHLON Országos Középiskolás B33 Kosárlabda Kupa 2014 mérkőzéseit kizárólag az MKOSZ és a Szervezők által meghatározott márkájú és típusú a FIBA által előírt 6-os méretű labdákkal lehet játszani.
9.9 A játékosok öltözéke
9.9.1 Az Ok B33 tornák mérkőzésein minden csapat köteles gondoskodni egységes számozott mezről. A Szervezők a torna idejére korlátozott számban és méretben biztosítanak a csapatok megkülönböztetésére alkalmas mezeket.
9.9.2 Minden mérkőzésen a kiírás szerint elöl álló csapatnak kell világos színű, és a kiírás szerint hátul álló csapatnak kell sötét színű mezt viselnie. Amennyiben a két csapat megegyezik, felcserélhetik a mezek színét.
9.10 Amennyiben a mérkőzés előtt a Szervezők előírják a csapatok bemutatását, azon a csapat minden játékosának egységesen az előírt mezben kell megjelenni.

10. § Díjazás
10.1 A DECATHLON Országos Középiskolás B33 Kosárlabda Kupa 2014 tornáinak győztes csapatai a IV. számú Mellékletnek megfelelő díjazásban részesülnek.
10.2 A résztvevő csapatok illetve játékosok az említetteken felül – a felajánlás függvényében – különdíjakban részesülhetnek.

11. § Edzők
11.1 A DECATHLON Országos Középiskolás B33 Kosárlabda Kupa 2014 mérkőzésein bárki elláthat edzői tevékenységet.

12. § Játékvezetők
12.1 A DECATHLON Országos Középiskolás B33 Kosárlabda Kupa 2014 tornáira a játékvezetőket mindenkor az illetékes Területi (Megyei) Kosárlabda Szövetség Játékvezetői Bizottsága jelöl ki.
12.2 A játékvezetők költségtérítéseit az MKOSZ által jóváhagyott díjszabás szerint kell kifizetni.

13. § Költségek
13.1 A résztvevő csapatokat terheli a tornák helyszíneire történő utazás.
13.2 A DECATHLON Országos Középiskolás B33 Kosárlabda Kupa 2014 megrendezésének költségei (beleértve a játékvezetői díjakat is) az MKOSZ-t és a Szervezőket terheli.

14. § Óvás
14.1 A DECATHLON Országos Középiskolás B33 Kosárlabda Kupa 2014 tornáin szereplő csapat óvást nyújthat be egy csapat részvételével, egy játékos játékjogosultságával kapcsolatban, továbbá, ha úgy véli, hogy valamilyen esemény a mérkőzés folyamán az érdekeit hátrányosan befolyásolta, és az hatással volt a mérkőzés/torna végeredményére.
14.2 A csapat képviselője az óvás okát az esemény bekövetkezte után azonnal köteles bejelenteni a mérkőzés játékvezetőjének és a jegyzőasztal hivatalos személyeinek, akik haladéktalanul értesítik a Szervezők helyszínen tartózkodó képviselőjét.
14.3 Az óvás a helyszínen azonnal megtárgyalásra és elbírálásra kerül. A döntést a Szervező helyszínen tartózkodó képviselője hozza meg a rendelkezésre álló dokumentumok és az érintett felek meghallgatását követően. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs!
14.4 Téves játékvezetői ítéletre óvást alapozni nem lehet! Az erre hivatkozó óvás automatikusan semmisnek tekintendő!

15. § TV és reklámjogok
15.1 A DECATHLON Országos Középiskolás B33 Kosárlabda Kupa 2014 televíziós közvetítési jogaival és a versenyhez kapcsolódó vagyoni értékű jogokkal az MKOSZ és a Szervezők rendelkeznek.
15.2 A helyszíneken és a résztvevőkön (beleértve a játékvezetőket is) hirdetés kizárólag a Szervezők előzetes, írásbeli jóváhagyásával jelenhet meg!

16. § Információ – statisztika
16.1 Az informálás és a statisztika területén a résztvevőknek teljes együttműködést kell tanúsítani annak érdekében, hogy a nézők és a médiák maximális információhoz jussanak.
16.2 A DECATHLON Országos Középiskolás B33 Kosárlabda Kupa 2014 tabelláinak számítása a Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok „D – A csapatok helyezése” fejezetében leírtak szerint történik. (?)
16.3 A mérkőzések statisztikái a Szervező által meghatározott statisztikai rendszerrel készülnek. Amennyiben a tornáról statisztika készül, a szervezők kötelesek a torna helyszínén statisztika rögzítéséhez szükséges feltételeket biztosítani!

17. § A résztvevők felelőssége
17.1 A DECATHLON Országos Középiskolás B33 Kosárlabda Kupa 2014 minden résztvevője felelős ezen Versenykiírás és a versenyhez kapcsolódó egyéb szabályzatok betartásáért.
17.2 A DECATHLON Országos Középiskolás B33 Kosárlabda Kupa 2014 versenyein minden csapat és játékos saját felsősségére vesz részt és erről a Nevezési Lap, valamint a Játékosnyilatkozat elfogadásával és aláírásával nyilatkozik.

18. § Egyéb rendelkezések
18.1 A DECATHLON Országos Középiskolás B33 Kosárlabda Kupa 2014 mérkőzésein a FIBA 3x3 Hivatalos Játékszabályok 2014 és a Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok 2010 előírásai érvényesek.
18.2 Az a csapat, amelyik a Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok 2010. 20. § 2. és 3. bekezdése alapján veszíti el „feladással”a mérkőzését, az ott leírt szankciókon túl – kizárásra kerül a verseny hátralévő mérkőzéseiről.
18.3 Ha egy csapat bármilyen hivatalos döntés alapján mérkőzését 21–0 arányban veszti el, akkor – ha ez az eredmény figyelembe veendő a holtverseny eldöntésekor – a csapat a holtversenyben az utolsó helyre sorolandó.
18.4 Az OK B33 Versenykiírásának Mellékleteinek véglegesítésére, kiegészítésére, módosítására az MKOSZ főtitkára/Amatőrbizottsága (hozzájárulása mellett a Szervező) jogosult. Az OK B33 résztvevőinek tájékoztatása érdekében a változtatásokat haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni az OK B33 hivatalos honlapján.
18.5 Minden olyan esetben, melyről ezen Versenykiírás, illetve A DECATHLON Országos Középiskolás B33 Kosárlabda Kupa 2014 egyéb szabályzatai nem rendelkeznek, az MKOSZ és a Szervező dönt.

I.sz. Melléklet
Elérhetőségek:
A DECATHLON Országos Középiskolás B33 Kosárlabda Kupa 2014 hivatalos honlapja:
MKOSZ: www.kosarsport.hu
Sport Division Kft.: www.b33.hu
Egyéb elérhetőségek:
MKOSZ Amatőr Bizottság: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
Sport Division Kft: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

II.sz. Melléklet
Versenynaptár
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2014. február 22.
Megyei selejtező tornák:
Lebonyolítás 2014. március 31-ig
Regionális döntők:
Lebonyolítás 2014. április 30-ig
Országos Döntő:
Helyszín: Kecskemét
Időpont: 2014. május 31.

III. sz. Melléklet.
Versenyrendszer
A DECATHLON Országos Középiskolás B33 Kosárlabda Kupa 2014 leány nyílt és fiú nyílt kategóriákban kerülnek versenyek kiírásra.
1. A egyes versenyeken indulási jogot nyert a csapatok a létszámától függően csoportokba kerülnek beosztásra.
2. A csoportokon belül körmérkőzések során kerül eldöntésre a csoporton belüli sorrend.
3. Minden csoportból a kialakult sorrend alapján kerülnek a csapatok az egyenes kieséses szakaszba.
4. Győzelem 2 pont, vereség 1 pont, vereség ki nem állás esetén 0 pont. Pontegyenlőség esetén a sorrendet
 a több dobott pont, ha ez egyenlő
 a dobott és a kapott pontok különbsége, ha ez egyenlő
 sorsolás eredménye
dönti el.
5. Az egyenes kieséses szakaszba nem kerülő csapatok kiesnek a további versenyből.
6. Az elődöntők vesztesei számára a III. hely eldöntéséért szóló mérkőzés megrendezéséről a lebonyolítást végző szervezők a helyszínen döntenek.

IV. sz. Melléklet
Díjazás
A DECATHLON Országos Középiskolás B33 Kosárlabda Kupa 2014 a kategóriáinak első három helyezett csapata érem és oklevél díjazásban részesül.
A résztvevő csapatok illetve játékosok az említetteken felül – a felajánlás függvényében – különdíjakban részesülhetnek.

 

Keresés

Partnerek