Megyei kosárlabda bajnokságok kiírása 2013/2014. szezon

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kosárlabda bajnokságok

2013.-2014. évi versenykiírása

 

 

 

1. A bajnokság célja

- A megyében működő kosárlabda csapatok, sportszervezetek, sportvállalkozások folyamatos foglalkoztatása és versenyeztetése a különböző korcsoportokban, továbbá a korcsoportonkénti bajnoki helyezések eldöntése.

-Az MKOSz stratégiai céljainak megfelelően a sportág népszerűsítése, ismertségének javítása.

 

2. Versenyszámok

Felnőtt női - férfi

ifjúsági női - férfi,

kadet női- férfi,

serdülő  lány-fiú,

tini U13 lány

gyermek– (U 12) lány-fiú-vegyes,

kenguru - (U 11) lány-fiú-vegyes.

 

3. A bajnokság helye, időpontja, lebonyolítási rendje

A versenyszámok bajnokságai őszi-tavaszi rendben kerülnek lebonyolításra sorsolás szerint a résztvevő csapatok pályáin legalább két fordulóban. A végleges lebonyolítási formát – elsősorban a felnőtt bajnoki osztályban - a Versenybíróság az egyeztető értekezleten közli az érdekeltekkel. Azokban a bajnoki osztályokban, ahol kevés a csapat nevez (min.4 csapat) ott többfordulós bajnokságot, a bajnoki fordulók után rájátszást tervezünk.

 

A bajnokság időpontja:      2013. november 1.   -   2014. május 31.

Őszi szezon:                          2013. november 1.   -   2014. január 31.

Tavaszi szezon:                    2014. február 1.       -   2014. május 31.

 

4.A bajnokság rendezője:

A bajnokságot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kosárlabda Szövetség rendezi a kinevezett Versenybíróság útján

 

5.A bajnokság résztvevői,korcsoportok

A bajnokságban azok a csapatok vehetnek részt, akik időben leadták elektronikus  nevezésüketaz MKOSZ honlapján, és azt a Versenybíróság elfogadta. A csapatok az alábbi korcsoportokban szerepelhetnek (női - férfi):

 

Felnőtt:                     1995. január 1.előtt születettek

Ifjúsági:                    1995. január  1.után

Kadet:                       1997. január 1.után

Serdülő:                    1999. január 1.után /lányok/, 2000. január 1. után /fiúk/

Tini:                           2001  január  1.után /lányok/

Gyermek:                  2002. január1. után születettek.

Kenguru                    2003. január 1. után születettek

 

6. Nevezés

-Nevezések beérkezési határideje: 2013. október 28. hétfő 12.00 óra

-Nevezéseket az MKOSz honlapján  (www.kosarsport.hu) kell megtenni 2013 október 20-ig.

-Elektronikus nevezés (amennyiben nem sikerül az MKOSz honlapján), illetve mérkőzés időpont egyeztetés:

2013. október 29. Kedd  17.00          BAZ Megyei Kosárlabda Szövetség 3527 Miskolc Selyemrét u.1.

 

Ezen az egyeztetésen történik a végleges  elektronikus- a sportszervezet hivatalos képviselője által – teljesített nevezés az MKOSZ hivatalos honlapján. A honlapon történt nevezést követően Nevezési Adatlapot elektronikus levél formájában el kell juttatni a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát. , illetve az időpontegyeztető értekezleten eredeti /nyomtatott/ formában át is kell adni a Versenybíróság képviselőjének.

 

Az elektronikus nevezéshez szükséges:

egyesület neve, képviselő neve,egyesület adószáma,bírósági bejegyzés másolata-cégkivonat

 

A BAZ Megyei kosárlabda bajnokságba nevező csapat vállalja:

-a BAZ Megyei KSz előírásainak betartását,

-betartja a nevezési határidőt és befizeti a nevezési díjat. A nevezési és tagdíj befizetése nélkül a nevezés érvénytelennek tekintendő!

-játékosai számára az első bajnoki mérkőzést megelőzően kiváltja a Sportovosi Igazolványt és a játékengedélyt.

A BAZ Megyei bajnokságba nevező csapat nyilatkozik arról, hogy az MKOSz-szel, a BAZ Megyei Kosárlabda Szövetséggel, illetve más sportszervezettel szemben tartozása nincs.

 

7. Játékosok szerepeltetése

A csapatoknak a 2013/2014-es bajnoki évre érvényes, fényképpel ellátott CSOPORTOS játékengedéllyel, illetve az adott bajnoki évre érvényesített fényképes SPORTORVOSI engedéllyel kell rendelkezniük..

A játékjogosultság részleteiről és a játékengedélyek kiadásáról a hatályos Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzata rendelkezik. A CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLYEKET a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kosárlabda Szövetség adja ki, ennek előfeltétele az egyéni sportbiztosítás megléte, melyet a játékengedély díja tartalmaz.

DSK-nál, ISK-nál, DSE-nél összesítő névsor és ezen személyre szóló, egyedi sportorvosi engedély is elfogadott, az összesítő névsor tölti be  a csoportos játékengedély funkcióját is..

Magasabb osztályban szereplő csapatok második csapataiban az egyesület legjobb 7 (hét) játékosa nem szerepelhet.. A BAZ Megyei Kosárlabda Szövetség fenntartja magának a jogot, hogy a játékosok teljesítmények havonkénti felülvizsgálata alapján a legjobb 7 játékos névsorát a magasabb osztályban dobott pontok alapján módosítsa. A csapatok a megnevezett /a legjobb 7/játékos névsorát első ízben a nevezés időpontjában leadni a Versenybíróságnak,, mert e nélkül a nevezés érvénytelen.

Az utánpótláskorú csapatoknál csak az számít önálló csapatnak, amelyben legalább 8 olyan játékos szerepel, akik korcsoportjuknak megfelelő életkorúak. A gyermek és kenguru korosztályoknál 10 fő ez a létszám.

 

8.Vendégjátékosok

A BAZ megyei Kosárlabda Szövetség a 2013/2014-es .bajnoki  évben is engedélyezi vendégjátékosok szerepeltetését a megyei felnőtt bajnokságban az alábbiakban feltüntetett feltételekkel. A csapatoknál lévő vendégjátékosok számát a Megyei Kosárlabda Szövetség nem korlátozza.

•          A BAZ Megyei Kosárlabda Szövetség csak a megyei kölcsönadó és kölcsönvevő egyesület írásbeli megállapodása alapján engedélyezi vendégjátékosok szereplését és erről igazolást állít ki.

•          Ezen igazolás nélkül a vendégjátékos nem játszhat

•          Egy bajnoki mérkőzésen egyszerre két vendégjátékos szerepelhet a jegyzőkönyvben.

•          A vendégjátékosok neve elé “V”betüt kell írni a jegyzőkönyvben az igazolvány száma rovatban

•          A vendégjátékosok engedélyének kiadási díja 4.000,- ÁFA Ft/fő, melyet a BAZ Megyei Kosárlabda Szövetség számlájára kell átutalni. Az engedélyt a befizetés után adjuk ki.

•          Sportszerűségi okokból a BAZ Megyei Kosárlabda Szövetség 2014. március 31. után már nem ad ki a 2013/2014-es bajnoki évre vendégjátékosnak játékengedélyt.

•          NBI, NBII, U 23 bajnokságokban megnevezett játékosok részére se normál-se vendég játékengedély nem adható ki.

 

8. Helyezések eldöntése

A bajnokság helyezéseit a jelenleg érvényben lévő MKOSZ Versenyszabályok 2012. szerint kell megállapítani. Korosztályi összevonások esetén az alacsonyabb korosztály csapatait külön is értékeljük a saját korosztályukban is.

A bajnokságban első helyezést elért csapatok a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Bajnoka címét nyerik el. Az NB-s csapatok utánpótlás csapatainak hiánya miatt a büntetőpontok a legmagasabb osztályban szereplő csapatnál kerülnek levonásra.

 

9. Díjazás

A  bajnokságok valamennyi osztályának 1 - 3. helyezett csapata oklevél-, ill. érem díjazásban  részesül. A bajnoki kategóriák győztesei serleg díjazásban is részesülnek.

 

10. Költségek

10.1. MKOSz tagdíj: 10.000 Ft/év  /Ezt az összeget egy egyesület egyszer egy évben a legmagasabb osztályú

csapatának – függetlenül attól, hogy a csapat női, vagy férfi – szereplése jogán köteles megfizetni/

10.2. Nevezési díj:                           20.000,- Ft  + ÁFA /Húszezer Ft+ÁFA / - felnőtt,  /tartalmazza 12 játékos játék- engedélyének díját/-cégbíróságon bejegyzett csapatok részére, ill.

45.000,-Ft+ÁFA /Negyvenötezer Ft+ÁFA/ be nem jegyzett csapatok részére

3.000,- Ft /Háromezer Ft/ - minden további korosztályban

10.3  Leigazolás, átigazolás:                        3.000,- Ft + ÁFA/fő

Fenti költségeket az MKOSz MKB 10300002-20316431-00003285 számú számlájára átutalással kell befizetni.

Közlemény: BAZ Megyei Kosárlabda Szövetség

Határidő: 2013. november 15,

10.4. Mérkőzések lejátszásával kapcsolatos költségek:

Pályaválasztási jog esetén a rendezési költségek a pályaválasztót terhelik. A játékvezetői díjakkal kapcsolatos tudnivalókat az MKOSZ Díjfizetési Szabályzata tartalmazza. Minden egyéb kérdésben – beleértve a mérkőzésről való távolmaradással kapcsolatban felmerülő költségeket is - az MKOSz Versenyszabályzata 2012. rendelkezik.

10.5. Letéti díj: Be nem jegyzett csapatok ezen kívül 20.000,- Ft letéti díjat fizetnek, melyet - a bajnokság befejezése esetén - visszakapnak..

Ki nem állás esetén a letéti díjból fedezzük a már kiküldött, de vissza nem rendelhető játékvezetők költségeit. Diáksportkörök, diákegyesületek tagdíjat nem fizetnek.

 

11. Játékidő

A felnőtt, ifjúsági, kadet mérkőzéseknél 4x10 perc állítható órával. A 24 mp. mérése felnőtt mérkőzésen kötelező, a többinél ajánlott. Az utánpótlás korosztályoknál a Diákolimpiai versenykiírásnak megfelelően.

 

12. Óvás, fellebbezés

Az MKOSz Versenyszabályzata 2012 rendelkezései szerint.

 

13.A mérkőzések kiírása, lebonyolítása

A különböző bajnoki osztályok mérkőzéseinek helyét, idejét a Versenybíróság határozza meg nevezési lapok figyelembevételével az egyeztető értekezleten történt megállapodások alapján.

Az egyeztetésről hiányzó csapatok mérkőzéseit a szövetség kiírja, de utána ezeken változtatni csak a mérkőzések módosításának szabályai szerint lehet.

A hivatalos szövetségi nap kedd 16.30 - 18.30 óra.

Ebben az időpontban a Versenybíróság mérkőzést nem ír ki. A bajnokság hivatalos értesítője az “elektronikus körlevél”, melyet a csapatok elektronikus levelezési címére folyamatosan megküldünk e-mail formában, illetve a www.borsodsport.hu honlapon megjelentetett információk is hivatalosnak tekintendők. A körlevélben szereplő mérkőzések időpontjának - mely a csapatok bejelentései alapján készült - megváltoztatásához a Versenybíróság csak indokolt esetben járul hozzá az érdekeltek írásbeli megállapodása alapján. A megállapodásnak tartalmaznia kell: a mérkőzés kódszámát, az eredeti kiírás adatait, a mérkőzés új időpontját, helyszínét, aláírásokat. A módosításoknál az alábbiakat kérjük figyelembe venni:

•          az új mérkőzést tartalmazó megegyezést az eredeti mérkőzés időpontjánál 8 nappal korábban kedd 16.30-ig a Versenybírósághoz el kell juttatni.

•          az előírt határidő utáni mérkőzésmódosítás, elmaradás miatt a vétkes csapatnak/csapatoknak mérkőzésmódosítási költséget kell fizetnie. A Versenybíróság az egy héten belüli módosítást csak abban az esetben fogadja el, ha közös megegyezéssel együtt a befizetést igazoló csekk vagy számla is bemutatásra kerül. Ez megyei mérkőzéseken 7.000 Ft+ÁFA, melynek befizetéséről a BAZ Megyei Kosárlabda Szövetség számlát állít ki. Ennek kiegyenlítéséig a vétkes csapat/csapatok mérkőzéseiket játék nélkül elveszítik. Egyoldalú bejelentés, mely az ellenfél hozzájárulására hivatkozik nem vehető figyelembe.

•          Mérkőzés halasztáskor, ha a csapatok nem tudnak megegyezni, a Versenybíróság határozza meg az új időpontot. A Versenybíróság mindkét fél vétkessége esetén mindkét felet elmarasztalhatja.

•          A mérkőzéseken várakozási idő nincs.

•          Ha a kiírt mérkőzést a csapatok vis maior miatt nem tudták lejátszani, akkor a pénz befizetésétől eltekintünk, de a közös megállapodás továbbra is szükséges. Ellenkező esetben módosításra nincs lehetőség és a mérkőzés elmaradásában vétkes csapat ellen a ki nem állás szabályai szerint járunk el.

•          a mérkőzések időpontjaként lehetőleg a hét végi napokat vagy hétköznaponként - kivéve kedd 16.30-18.30 között - 16.00 utáni időpontot javaslunk. 16:00 óra előtti időpontokban játékvezetőt biztosítani nem tudunk..

 

14. Sportorvosi engedély

Az MKOSz Versenyszabályzata 2012-ben foglaltak szerint.

 

15. Egyéb rendelkezések

15.1 a mérkőzésen kiállított játékos ügyét a Fegyelmi Bizottság az MKOSz Fegyelmi Szabályzata szerint tárgyaljai A jogerős fegyelmi határozat meghozataláig a játékos játékjoga fel van függesztve.

15.2. a pályaválasztó csapat köteles az előirt technikai felszereléseket biztosítani / állítható időmérő stopper, hibajelző táblák,

15.3 az a csapat, melynek 20:0 arányban elvesztett mérkőzése van, elveszíti pályaválasztói jogát az adott csapat ellen a következő fordulóban. Holtverseny esetén az utolsó helyen végez.

15.4 Játékvezető hiányában mérkőzés nem maradhat el. Akár szükség játékvezetővel, akár az edzők segítségével a mérkőzést le kell játszani. Ilyen esetben a jegyzőkönyv eljuttatása a mérkőzést követő keddig a pályaválasztó csapat feladata.

15.5 Minden olyan kérdésben, melyről ez a versenykiírás nem intézkedik, a megyei Kosárlabda Szövetség dönt figyelembe véve az idevonatkozó hatályos rendelkezéseket.

 

 

Miskolc, 2013. október 15..

 

 

Versenybíróság

Keresés

Partnerek