2012. október 15-ig még lehet jelentkezni a sportoktatói tanfolyamra

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS
Sportoktatói tanfolyamra


A BAZ Megyei Sportszövetségek Képviselete a BAZ Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által 00587-2011 nyilvántartási számon kiadott engedélye alapján 2012. őszén egy éves állami végzettséget adó levelező (OKJ sz. 52 813 01 0010 33 01)
SPORTOKTATÓ
képzést indít az alábbi sportágakban:
 
1. Aerobic
2. Judo
3. Kézilabda
4. Kosárlabda
5. Labdarúgás
6. Lovassport
7. Röplabda
8. Testépítés-Fitness
9. Úszás
 

 


JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK_________________________
§ Középfokú iskolai végzettség, vagy 10. évfolyam elvégzését tanúsító igazolás
§ Igazolt versenyzői múlt, illetve sportági jártasság
§ Egészségügyi alkalmasság, sportorvosi igazolással a jelentkezési lapon
Semmelweis Kórház Miskolc Sportorvosi rendelő
Bejelentkezés: 46/555-678 7.00-8.00, 11.00-12.00-ig
§ Saját e-mail cím, melyet rendszeresen ellenőriz

A felvételi követelményeket az adott sportág szövetségei határozzák meg. A jelentkezési feltételeket igazoló dokumentumokat a jelentkezési lappal egyidőben kell beadni. Ezek hiányában a tanfolyamra nem nyerhetnek felvételt.

A jelentkezés módja:
A Jelentkezési lapot a BAZ Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet III. emelet 330. szobájában (3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.) lehet átvenni, illetve a www.borsodsport.hu honlapról letölteni. A kitöltött jelentkezési lapot, az iskolai végzettséget igazoló okmány fénymásolatát, valamint a szükséges dokumentumokat

2012. október 15-ig kell leadni

a megyei Sportintézetben.


A felvételi elbírálása, illetve egyes sportágakban a jelentkezők felvételiztetése, 2012. októberben történik, amelyről telefonos, illetve e-mail-es értesítést kapnak. (Akinek felvételiznie kell, kiértesítjük!)


KÖLTSÉGEK:_____________________________________
A tanfolyam önköltséges. Elméleti oktatás éves díja: 110.000 Ft (ÁFÁ-val), amely magába foglalja a tanfolyam elméleti képzésének költségét.
Az első félévre eső részt – 55.000 Ft – az első tanítási napon kell befizetni.
Egyéb költségek:
§ vizsgáztatással kapcsolatos költségek (50.000 Ft) (írásbeli, szóbeli, gyakorlat összesen)
§ gyakorlati tábor részvételi díja (sportáganként változó 25.000-45.000 Ft)

TANULMÁNYI REND:_______________________________
1. Az elméleti képzés 2012. októberétől – 2012. májusáig tart, kétheti rendszerességgel, szombati konferencia napokon. A tanfolyamunkat csak kellő számú jelentkező esetén (minimum 15 fő) indítjuk el.
2. A tanfolyam első napjáról értesítést küldünk!
3. A beiratkozott hallgatókkal szerződést kötünk.
4. A sportoktatói tanfolyam 6 modulból álló általános elméleti és a sportági gyakorlati képzést foglalja magába.
Általános elméleti modulok: Az egészséges életmód népszerűsítése, A sport, mint a nevelés színtere és eszköze, A sporttevékenységgel kapcsolatos ártalmak megelőzése, felismerése, kivédése, Tanfolyamszervezés és –vezetés, Rutin- és egyéb feladatok, A sportoktató speciális tevékenységi köre.
Elméleti oktatás helye: Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet (Miskolc, Selyemrét u. 1.)

A sportági szakelméletet és gyakorlati ismereteket – a sportágtól függően – 6-14 napos SZAKMAI GYAKORLATI TÁBORBAN kell elsajátítani, melynek költségeit külön kell fizetni (kb. 25.000-45.000 Ft). A szakmai gyakorlati táborok sportágtól függően különböző időpontokban kerülnek megrendezésre. Bizonyos sportágakban az elméleti oktatással párhuzamosan, hétvégeken lesz a gyakorlati képzés.

KÉPESÍTÉS:______________________________________
A sikeres záróvizsgát (írásbeli, szóbeli és gyakorlati) tett hallgatók államilag elismert sportoktatói szakképesítést igazoló (OKJ azonosító: 52 813 01 0010 33 01) BIZONYÍTVÁNYT kapnak.
A sportoktatói szakképesítés az adott sportágban sportoktatói, sportedzői munkakör betöltésére jogosít. (157/2004. (V.18.) Kormányrendelet alapján).
Felvilágosítás: Titkárság: 46/504-780 telefonon.

Miskolc, 2012. szeptember 5.

        Szaniszló Sándor
       Alelnök

Keresés

Partnerek