A Tiszta Formák Alapítvány pályázati felhívása

Pályázat oktatási, nevelési, kulturális, gyermek- és tömegsport tevékenységek

támogatására

Publikálva: 2022.06.28. A következő rovatokban: KKV pályázatok, Kulturális pályázatok, Oktatási pályázatok,
Pályázatok egyéni vállalkozóknak, Pályázatok társas vállalkozásoknak, Rendezvény pályázatok, Sportpályázatok,
Pályázatok civil szervezeteknek, Pályázatok intézményeknek, Pályázatok magánszemélyeknek, Pályázatok
vállalkozásoknak, Pályázatok, csak előfizetőknek

A Tiszta Formák Alapítvány pályázati felhívása magánszemélyek, társadalmi szervezetek (alapítványok, egyesületek), sport szervezetek, valamint jogi státusszal bíró szervezetek (kft-k, bt-k) számára, oktatási, nevelési, kulturális, gyermek- és tömegsport tevékenységek támogatására.

Ki pályázhat?

Magánszemélyek

Társadalmi szervezetek (alapítványok, egyesületek)

Sport szervezetek

Jogi státusszal bíró szervezetek (kft-k, bt-k)

Mik a pályázat legfontosabb részletei?

Alapítványunk segítséget és támogatást nyújt minden olyan közösség számára ahol:

az ember boldogulását, saját társadalmi és természeti környezetével szerves egységben tekintik megvalósíthatónak

tagjai tevékeny és mértéktartó egyének közösségeit alkotják, akik embertársaikhoz bizalommal, önzetlenül, együttérzéssel és toleranciával közelítenek a világra nyitott, és a hagyományokat tisztelő közösségeket, szervezeteket működtetnek tudatosan és felelősen viszonyulnak az életünket meghatározó értékekhez.

Támogatható területek:

Oktatás, nevelés:

Támogatási irányok

Iskolák, óvodák, fejlesztő közösségek, felnőttképzések és oktatási kezdeményezések, melyek formálisan és ténylegesen is működnek ill. működni kívánnak és olyan világos és megismerhető elvekre épülő pedagógiai programmal rendelkeznek, melyek a gyermekek fejlődését és kreatív, önálló, tudatos felnőtté válását célozzák meg.

Alapítványunk segítséget és támogatást nyújt olyan projekteknél amelyek emelik az oktatás színvonalát, amelyek a hosszútávú működést és fennmaradást biztosítják, ahol a támogatásunk kiegészítő jellegű, amelyekben a projekt birtokosa a rendelkezésre bocsátott támogatásokat céljaink megfelelően, maradandóan tudja felhasználni amelyek a realitás talaján mozognak és a fejlődés üteme, nagysága, természetes és harmonikus, amelyek mögött erős közösség áll.

Kultúra:

Alapítványunk segítséget és támogatást nyújt minden olyan kulturális, színházi és zenei rendezvény számára, melyek a közösségek identitását erősítik és nem profitorientáltak, így az alábbi területeken támogat projekteket rendezvények szervezése, lebonyolítása könyvkiadás, művészeti tevékenységek (zene, tánc, film), kézművességi tevékenységek és az ezekhez a területekhez kapcsolódó eszköz beszerzések.

Gyermek- és tömegsport

Alapítványunk segítséget és támogatást nyújt sporteszközök, sportfelszerelések beszerzéséhez táborok, túrák szervezéséhez, létrejöttéhez közösségi rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához.

A pályázat beadásának formai követelményei az alábbiak:

a pályázati űrlap kötelező mezőinek – melyeket az űrlapon csillaggal jelöltünk (*) – hiánytalan kitöltése

(nyomtatóbarát verzió).

Aláírt, lepecsételt nyilatkozat szkennelt változatának feltöltése (pdf formátum).

Pályázót, eddigi tevékenységét bemutató dokumentum feltöltése (Microsoft Word formátum).

Pályázati programot részletesen bemutató dokumentum feltöltése (Microsoft Word formátum).

Pályázati program részletes költségvetését bemutató dokumentum feltöltése (Microsoft Excel, vagy

Microsoft Word formátum).

Előző éves mérlegről készült szkennelt dokumentum (pdf formátum).

Alapító okiratról készült szkennelt dokumentum (pdf formátum).

A https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke honlapról letölthető közhiteles igazolás (pdf formátum).

A támogatás odaítélését nagyon alaposan körbejárjuk: meglátogatjuk a szervezetet, megismerjük a benne dolgozó

embereket és tevékenységüket, majd egy 9 fős csoport dönti el, hogy támogatható-e a közösség és a projekt.

Támogatási gyakorlatunk szerint 10% önrésszel minden pályázónak rendelkezni kellene, különösen indokolt esetben

azonban ennél kevesebb önrészt is elfogadunk.

Ideális esetben a projekt megvalósítására fordított idő nem haladja meg az egy évet, a másfél évet azonban nem

lépheti túl.

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű. A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.

A pályázatok befogadása folyamatos.


Keresés

Partnerek