Pályázati felhívás - a megyei sportélet támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A MEGYEI SPORTÉLET TÁMOGATÁSÁRA

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlése a 2016. évi költségvetésében elkülönített előirányzat terhére pályázatot hirdet.

Pályázók köre: Jelen pályázati felhívásra Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű sportszakosztályok, sport tevékenységet folytató egyesületek és alapítványok nyújthatnak be támogatási igényt, versenyek, táborok, valamint rendezvények költségeinek fedezetére.

A pályázat célja: A gyermekek egészséges életmódra nevelésének elősegítése, továbbá az egyes sportágak minél szélesebb körű népszerűsítése, és Borsod-Abaúj-Zemplén megye sikeres sportolóinak versenyekre való felkészülése és részvétele támogatása.

A megpályázható összeg alsó határa 50.000,-Ft, a felső határa 250.000,-Ft, amely egyszeri, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.

Pályázni a megyei önkormányzat által készített űrlapon lehet, amely elérhető a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat hivatalos honapjáról www.baz.hu. Az elektronikusan kitöltött és aláírt űrlapokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztályán személyesen, vagy a 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám alatti postai címre megküldve kell benyújtani egy példányban.

A pályázatnak tartalmaznia kell annak konkrét célját, megvalósításának összegét, részletes és ellenőrizhető költségvetését, a kért támogatás összegének felhasználási tervét. Az étkezési és reprezentációnak minősülő költségek maximum az elnyert támogatás 50%-a erejéig számolhatóak el. A sporteszköz beszerzésének költsége nem haladhatja meg az elnyert támogatás 50%-át.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

 

Nem lehet pályázni:

 2016. május 31-ig, illetve 2016. november 30. után lebonyolításra kerülő programokra, rendezvényekre,

 folyamatos bérjellegű kiadásra, beruházásra, felújításra, karbantartásra, a pályázó alapfeladatával összefüggő működtetési költségek kiegészítésére.

 

A pályázatok benyújtási határideje és elbírálása:

 A 2016. július 31. napjáig dokumentáltan postára adott, vagy ezen időpontig a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalnál személyesen leadott pályázatokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bírálja el.

 A döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést.

A nyertes pályázóval a megyei önkormányzat a támogatás folyósítására megállapodást köt. Az átutalásra a megállapodás teljes körű aláírása, a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása és elfogadása után kerül sor (utólagos finanszírozási elv alapján).

Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt megállapodás pályázati céljának módosítására nincs lehetőség.

A pénzügyi elszámolás a támogatásra terjed ki, melyhez csatolni kell a záradékolt számlák hitelesítéssel ellátott másolatait. A dokumentumokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalhoz a támogatási szerződésben meghatározott határidőig kell benyújtani.

A felhasználást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal a helyszínen is ellenőrizheti.

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlése

Keresés

Partnerek