Pályázatok

Pályázati felhívás - a megyei sportélet támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A MEGYEI SPORTÉLET TÁMOGATÁSÁRA

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlése a 2016. évi költségvetésében elkülönített előirányzat terhére pályázatot hirdet.

Pályázók köre: Jelen pályázati felhívásra Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű sportszakosztályok, sport tevékenységet folytató egyesületek és alapítványok nyújthatnak be támogatási igényt, versenyek, táborok, valamint rendezvények költségeinek fedezetére.

A pályázat célja: A gyermekek egészséges életmódra nevelésének elősegítése, továbbá az egyes sportágak minél szélesebb körű népszerűsítése, és Borsod-Abaúj-Zemplén megye sikeres sportolóinak versenyekre való felkészülése és részvétele támogatása.

A megpályázható összeg alsó határa 50.000,-Ft, a felső határa 250.000,-Ft, amely egyszeri, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.

Bővebben...

Pályázati felhívás - a megyei értékek támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A MEGYEI ÉRTÉKEK TÁMOGATÁSÁRA

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlése a 2016. évi költségvetésében elkülönített előirányzat terhére pályázatot hirdet.

Pályázók köre: Jelen pályázati felhívásra Borsod-Abaúj-Zemplén megye azon települési önkormányzatai nyújthatnak be támogatási igényt, akik értékei már felvételt nyertek, vagy akik a pályázati felhívás beadási határidejéig kezdeményezik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottságnál településük értékének a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktárba történő felvételét.

Bővebben...

Új felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap keretében – „Civil szervezetek működési célú támogatása 2016.”

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap 2016. évre vonatkozó működési pályázati kiírása (NEA-16-M).

Ezzel lehetőség nyílik a civil szervezetek 2016. évi működésének támogatására.

Beadási határidő: 2016. január 7.

Bővebben...

Új pályázati lehetőség - Sportágválasztó rendezvények támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet a „Sportágválasztó rendezvények támogatására”

Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2015. szeptember 11. 23:59 óra.

Bővebben...

Megjelentek a NEA 2015. évi pályázatai!

A felhívások az alábbi linken érhetők el:

http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok

Erzsébet-tábor pályázati felhívás

Erzsébet - tábori pályázati felhívás jelent meg a közelmúltban.

A pályázati kiírás az alábbi linken található:

https://palyazatmenedzser.hu/2015/01/12/palyazat-sport-taborokban-valo-reszvetelre-erzsebet-tabor-palyazat-2015/

Benyújtási határidő: 2015. március 20.

Megjelentek a NEA pályázatok - beadás november

Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázati felhívásai.

A sporttal kapcsolatos Mobilitás és Alkalmazkodás Kollégium működési pályázati dokumentumai az alábbi linkeken találhatók:

http://www.nea.hu/documents/10179/25818/NEA_palyazat_NEA-MA-14-M_kiiras.pdf

http://www.nea.hu/documents/10179/25818/NEA_palyazat_NEA-MA-14-M_utmutato.pdf

http://www.nea.hu/documents/10179/25818/NEA_palyazat_NEA-MA-14-M_aszf.pdf

Beadási határidő: 2013. november 27.

 

A Mobilitás és Alkalmazkodás Kollégium szakmai pályázati dokumentumai az alábbi linkeken találhatók:

http://www.nea.hu/documents/10179/25818/NEA_palyazat_NEA-MA-14-SZ_kiiras.pdf

http://www.nea.hu/documents/10179/25818/NEA_palyazat_NEA-MA-14-SZ_utmutato.pdf

http://www.nea.hu/documents/10179/25818/NEA_palyazat_NEA-MA-14-SZ_aszf.pdf

Beadási határidő: 2013. december 2.

 

Sikeres pályázatírást kívánunk!

MOB pályázatok jelentek meg a Magyar Szabadidősport Szövetség kezelésében

A Magyar Olimpiai Bizottság az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból 2013. augusztus 1-i dátummal szabadidősport témájú pályázatokat hirdet.

A MOB-KJSZE-13 pályázat kiemelt szabadidősport események megrendezésének támogatása. Az „A” és „B” kategóriában az országos kommunikációs jelentőséggel és részvétellel bíró, a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő, korábban legalább három alkalommal már megrendezett, országos szabadidősport események nyerhetnek támogatást, amelyeken a sportoló résztvevők létszáma „A” kategóriában legalább 3000 fő, illetve „B” kategóriában legalább 2000 fő.

A MOB-HSZE-13 pályázat célja a lakosság rendszeres sporttevékenységének és fizikai aktivitásának ösztönzése. „A” kategóriában a helyi jelentőséggel bíró, a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő, rendszeres szabadidősport testedzések, esetenként események támogatása a cél, melyek a pályázó szervezet tevékenységi területén képesek rendszeres sportolásra mozgósítani a lakosságot. „B” kategóriában cél a szabadidősporttal területi szinten foglalkozó sportszövetségek rendszeres testedzést biztosító tevékenységének a támogatása.

A pályázati dokumentumok megtekinthetők a pályázatkezeléssel megbízott Magyar Szabadidősport Szövetség honlapján (www.masport.hu)

 

Pályázaton szétosztható keret:

MOB-KJSZE-13 pályázaton 61.750.000 forint

MOB-HSZE-13 pályázaton 127.300.000 forint

 

A pályázatok beadási határideje:

MOB-KJSZE-13 pályázat esetében 2013 szeptember 5.

MOB-HSZE-13 esetében 2013. október 3.

 

További információ: www.masport.hu

Nemzeti Tehetség Program nyílt pályázata tehetségazonosító diák-sportversenyek támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtása érdekében nyílt pályázatot hirdet a tehetségazonosító diák-sportversenyek támogatására.
 

A pályázat célja:
·         A sportban tehetséges diákok azonosítása intézményekben.
·         A tehetségazonosító diáksport versenyek meghirdetése, megrendezése.
 

A támogatandó tevékenységek köre
·         Tehetségazonosításra alkalmas, nyáron megrendezendő sportversenyek szervezése, lebonyolítása.
·         A nyáron megrendezésre kerülő területi diáksport-versenyek meghirdetése, megrendezése, és az azokon történő részvétel biztosítása.
·         A sportban tehetséges diákok tehetségazonosító sportversenyen elért eredményeinek értékelése, jutalmazása.
 

A pályázaton legalább 300.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
 

A pályázatok beadási határideje: 2013. június 24.
 

További a pályázattal kapcsolatos információkat az alábbi honlapon találtok: http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/2013-majusi-felhivasok/tehetsegazonosito-diak
 

Megjelent a Miskolc Városi Sport Mecénás Pályázat - beadás 2013. április 26-ig

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kiírta a Sport Mecénás Pályázatát, melyre több kategóriában lehet benyújtani a pályázatokat.

Beadási határidő: 2013. április 26.

A pályázati dokumentáció az alábbi linken található:

http://www.miskolc.hu/dokumentum/palyazati-felhivas-sport-mecenas-2013

 

MOL Tehetségtámogató Program pályázati felhívása

A MOL Tehetségtámogató Program fiatal sportolók támogatását tűzte ki célul, akik már bizonyították tehetségüket országos vagy nemzetközi versenyeken, továbblépésükhöz azonban anyagi segítségre van szükségük. A nyertesek eszköztámogatásban vagy útiköltség-támogatásban részesülnek. 2013-ban a pályázatok postára adásának határideje március 29.

Bővebben...

Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap szakmai pályázatai

Március 25-beadási határidővel jelentek meg a Nemzeti Együttműködési Alap  szakmai  pályázatai.  Valamennyi kollégiumnál pályázhatnak

•      szövetségek (civil törvény alapján az alapítványok és egyesületek alkotják)

•      alapítványok

•      egyesületek

Nem nyújthat be pályázatot az a közhasznú jogállású civil szervezet, amelynek éves bevétele az utolsó lezárt üzleti évben meghaladja az 50 millió forintot.

Bővebben...

Sporttelep-felújítási program indul

Sporttelep-felújítási program indul – új, tao előminősítéses pályázatot hirdet az MLSZ - ezzel a címmel jelent meg cikk az MLSZ honlapján, melyet az alábbi linken olvashatnak az érdeklődők:

http://www.mlsz.hu/2013/02/sporttelep-felujitasi-program-indul-uj-tao-elominositeses-palyazatot-hirdet-az-mlsz/

A pályázatokat 2013. február 5-től kezdve, 2013. március 8-ig az MLSZ online rendszerében lehet benyújtani az alábbi linkre kattintva: http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2013/

 

Pályázat általános iskolák és testnevelőik részére kézilabda témakörben

A Magyar Kézilabda Szövetség pályázatot ír ki általános iskolák és testnevelőik számára. Pályamunkát azon általános iskolák nyújthatnak be, amelyek vállalják, hogy az intézményben a programban részt vevő testnevelő kézilabdát oktat, diáksport keretében kézilabda edzéseket tart az MKSZ által kiadásra kerülő oktatási kézikönyv alapján.

A nyertes pályázók testnevelőinek az MKSZ tiszteletdíjat folyósít. Az intézmények a szövetség ellenőrzése és segítsége mellett oktathatják kézilabdára tanulóit.
Beadási határidő: 2013. március 1.

Pályázati kiírás:
http://www.keziszovetseg.hu/upload/file/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s%20%C3%A1ltal%C3%A1nos%20iskol%C3%A1k%20r%C3%A9sz%C3%A9re_20120103.pdf

Pályázati lehetőségek diáksport versenyekre, illetve sportversenyekre

Az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő által nemrégiben kiírt pályázatok:

http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/palyazati-felhivasok/2012-2013-tanevben

http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/palyazati-felhivasok/tehetseges-fiatalok

Beadási határidő: 2013. január 21.
A beadás módja: Internetes EPER rendszerben (www.eper.hu)

Megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatának kiírása

 Megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatának kiírása.

Beadási határidő: 2012. december 10.

A kiírást az alábbi linken olvasható:

http://civil.kormany.hu/palyazati-kiirasok?nea-2013-egyseges-mukodesi-palyazat

 

Sikeres pályázást kívánunk!

 

Új pályázati lehetőségek a szabadidősport területén

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) új pályázatokat írt ki, melyek a szabadidősport terülén jelenthetnek plussz forrást a sportegyesületek, sportszervezetek számára.

A pályázati kiírások az alábbi linken találhatók:

http://www.masport.hu/palyazat/letoltesek/letoltheto+dokumentumok+palyazatokhoz+1.html

 

Pályázati információs nap április 18-án Miskolcon

MEGHÍVÓ
információs és tanácsadó nap

A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet az 1995. évi LXIV. törvény a Gyermek- és Ifjúsági Alapról, valamint a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványról, a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet, valamint a 2/1999. (IX.24.) ISM rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet három kategóriában:

IFJ-GY-12-A
Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása.

Bővebben...

Tájékoztató a NEA pályázatáról - közvetlenül a sportot képviselőktől

A Nemzeti Együttmőködési Alap (korábban NCA) működési pályázata megjelent, ahogy már korábban jeleztük.
Alábbi linken megtalálják a pályázati kiírást és útmutatót. Beadási határidő: 2012. május 4.

http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1980&cikkid=10376&listabol=1
 
A sportot képviselő testületi tagok 2012. április 26-án tájékoztatót tartanak az aktuális tudnivalókról.

Helye: Magyar Sport Háza, földszinti tanácsterem

Ideje: 2012. április 26. 10.00 óra

Bővebben...

NEA pályázat sportszervezetek részére is

Tisztelt Sportvezetők!

Megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap (korábban NCA) civil szervezeteknek szóló működési pályázata!
Alábbi linken megtalálják a pályázati kiírást és útmutatót. Beadási határidő: 2012. május 4.!

http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1980&cikkid=10376&listabol=1

Ha segítségre van szükségük az elektronikus rendszer kitöltésénél keressenek minket!
Sikeres pályázást kívánunk!

Keresés

Partnerek