Kosárlabda Diákolimpia V. korcsoport Fiú Országos Elődöntő, Miskolc, 2012. május 18.

KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V. KORCSOPORT FiÚ
ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ versenykiírása 2011/2012. TANÉV
Miskolc, 2012. május 18.


1. Az országos elődöntő célja:
§ A kosárlabda sportág népszerűsítése.
§ Versenylehetőség biztosítása az oktatási intézményekben tanuló diákok részére.
§ Az utánpótlás-nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése, segítve a kosárlabda utánpótlás nevelési rendszerét.
§ Az országos elődöntő győztes csapata részvételi jogosultságot szerez az országos döntőn való indulásra.

2. Az országos elődöntő rendezője:
A Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport Tanács.

3. Az országos elődöntő ideje: 2012. május 18., (péntek), 10.00 órától 
                Technikai értekezlet: 9.30 órától a helyszínen. 
    
4. Az országos elődöntő helyszíne:   Miskolc, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium
                                                        (3524 Miskolc, Fényi Gyula tér 2.)

5.  Versenybíróság:
Elnök: Pázsitka Ferenc, a Megyei Kosárlabda Szövetség JB tagja
Titkár: Sztrakovics István, a Megyei Kosárlabda Szövetség JB tagja

6.   Az országos elődöntő résztvevői:
§ A megyei/budapesti bajnokságok I. ill. II. helyezett csapatai, melyek a nevezési határidőig megküldték elektronikus nevezésüket.
§ Az MDSZ 2011/2012. tanévi Versenykiírások és Programok „Általános szabályok”-ban megfogalmazottak szerinti V. korcsoportba tartozó tanulók.
§ Alacsonyabb korcsoportú tanuló felversenyezhet egy korcsoporttal feljebb és visszaversenyezhet saját korcsoportjába is.
Az V. korcsoport versenyén így az 1995-1996-1997-1998-ban született tanulók szerepelhetnek.

7.  Igazolás:
§ Egységes igazolás: szabályosan, a hatályban lévő Kormányrendelet alapján kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén az oktatási intézmény igazgatója által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolással), az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott csapat nevezési lappal.
 A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi igazolásnak kell szerepelnie (a szakszövetségi igazolványban szereplő, érvényes sportorvosi igazolás ezt kiválthatja). Orvosi igazolásként elfogadható az MDSZ által kiadott „orvosi igazolás” kártya is, mely kiválthatja a nevezési lapon szereplő igazolást.
Az V., VI. korcsoportban SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ, vagy útlevél megléte KÖTELEZŐ.
§ Iskola(ák) összevonása, ill. az iskola nevének változása esetén a csapat-vezető a versenyen az iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, mellyel bizonyítja az intézmények összevonását, ill. az intézmény nevében történt változásokat.
§ A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az adott sportág versenyén!
§ Kérjük a testnevelőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz szükséges dokumentumokkal rendelkezzenek!
§ A versenyzők saját érdekükben - sérülés, orvosi ellátás miatt - tartsák maguknál a TAJ-kártyájukat, vagy annak másolatát.
§ Csapatversenyeken az igazolásokkal ellátott elektronikus nevezési lapról a csapatok versenyenként maguk gondoskodnak!
§ Az elődöntőn és döntőn a csapatok tanárral, pedagógussal, vagy csapatvezetővel kötelesek megjelenni, aki az adott nevelési-oktatási intézmény alkalmazásában áll, vagy az iskola igazgatója által írásban megbízott vezető/edző. Ezen megbízás hiányában a versenybizottság a csapat mellett megjelent kísérőt nem tekinti hivatalos személynek, és a csapat az adott versenyen nem jogosult részt venni.
§ A tanárok, edzők igazolása a verseny megkezdése előtt (pl. a technikai értekezleten) az igazoló bizottság feladata és kötelessége.
§ Az igazolási dokumentumokat - labdajátékoknál - a verseny végéig a versenybizottságnál kell letétbe helyezni. Az igazolási dokumentumok biztonságos elhelyezéséről az adott Rendező szervnek kell gondoskodnia.

8.  Csapatlétszám: 10 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, vagy edző)
Játékosok szerepeltetése: csapatonként 10 fő játékos szerepeltethető, az a 10 fő, akiket az első mérkőzésük jegyzőkönyvébe beírtak.
Kevesebb beírt játékos esetén a mérkőzés közben játékost a jegyzőkönyvbe beírni nem szabad.

9. Résztvevő csapatok:
Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve
1 Borsod-A-Z I. Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Miskolc Molnár Attila, Szemes Antal
2 Heves Dobó István Gimnázium Eger Mérkőy Tibor
3 Szabolcs-Sz-B I. Krúdy Gyula Gimnázium Nyíregyháza Kovács Tibor
4 Békés II. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba Bárdos Tibor

10. Az országos elődöntő lebonyolítása:
§ 4 csapat részvételével, egynapos verseny.
 Helyszíni sorsolást követően játék az 1-4, 2-3-as sorsolási tábla szerint, majd a
 vesztesek a III. helyért, a
 győztesek az I. helyért játszanak.
§ 3 csapat megjelenése esetén, egynapos verseny.
 Helyszíni sorsolást követően játék az 1-2, 2-3, 3-1-es sorsolási tábla szerint.
§ Két csapat megjelenése esetén: két mérkőzést kell játszani, a mérkőzések között egy órai szünettel. (Kupa szabályzat a továbbjutásnál. Egynapos versenyek.)
§ Továbbjutó csoportonként az első, azaz 1 csapat.
§ A távolról utazó csapat előzetes kérése alapján a 3-as sorsolási szám részére kiadható, ez esetben csak az 1-es és a 2-es számra sorsolunk.
§ Amennyiben a távolról utazó csapat a technikai értekezletre megérkezik, de hazautazási nehézségei vannak, úgy kérésére a 2-es sorsolási szám kiadható, ez esetben csak az 1-es és a 3-as számra sorsolunk.

11. Díjazás:
§ Az országos elődöntő I-III. helyezett csapatai érem,
§ valamennyi csapata oklevél-díjazásban részesül.
§ Az egyéb különdíjakat a Rendező szerv határozza meg.

12. Költségek:
§ A rendezési, díjazási költségeket a Magyar Diáksport Szövetség biztosítja.
§ Az utazási, és az egyéb felmerülő költségeket a csapatok maguk viselik.

13. Sportági és egyéb rendelkezések:
§ Játékidő: 4x10 perc „tiszta” játékidő, melynek mérése elektromos idő- és támadóidő mérő készülékkel, illetve eredményjelző készülékkel, ennek hiányában kézi időméréssel, 24 másodperces támadóidő méréssel és kézi eredményjelzővel történik. Bármikor, amennyiben 20 pont, vagy ennél nagyobb különbség alakul ki valamely csapat javára a mérkőzés eredményét illetően - az MKOSZ Játékszabályok 10. pont 3. §-ában leírtakkal ellentétben - az órát nem kell megállítani, kivéve, ha a játékidő letelik, illetve ha a játékvezető sérülés vagy külső hatás miatt (törlés, botrány stb.) sípol. Ha az eredmény 19 pont vagy ennél kisebb különbségre csökken, úgy a szabályok szerint kell a játékidőt mérni. Ha az eredmény eléri a 40 pontos, vagy ennél nagyobb különbséget a II. negyed végén, vagy bármikor azt követően, úgy a mérkőzés annál az eredménynél szabályosan befejeződik, véget ér.
§ Időkérés: száma és megosztása a szabályok szerint, de időtartama csak 30 másodperc. Futó óra esetén a 30 másodperc letelte után az órát meg kell állítani az időhúzás elkerülése érdekében.
§ Labda: a leányoknál 6-os, a fiúknál 7-es méretű labda (Molten, Spalding, vagy Star).
§ Pálya: az országos selejtező mérkőzéseket legalább 24x12 m, az elődöntőt 24x14 m, a döntőt 26x14 m, vagy ennél nagyobb, szabályos játékterű teremben lehet játszani.
§ A FIBA (Nemzetközi Kosárlabda Szövetség) 2010. szeptembertől új szabályokat - ezen belül módosított - pályarajzot vezetett be, aminek alkalmazása Magyarországon is kötelező (a pályarajz mérethelyes változata megtekinthető a www.jatekvezeto.hu honlapon a „Történelmi jelentőségű szabályváltozások”-nál). Az új pályarajz elkészítésének és a régi - felesleges - vonalak eltávolításának végső határideje: 2012. augusztus 31.
§ Felszerelés: mérkőzést csak számozott mezben szabad játszani. Az országos elődöntőre legalább két különböző színű, számozott garnitúrát és 2 db, a kiírásnak megfelelő labdát kell a csapatoknak magukkal vinni.
A Diákolimpia versenyein az adott sportágnak megfelelő sportöltözékben jelenhetnek meg a tanulók. Sportfelszerelésükön reklámfelirat viselése megengedett. Nemzeti válogatott és egyesületi sportöltözék viselése nem engedélyezett! Amennyiben az országos döntőn a csapat mezén egyesületi név szerepel, a mérkőzéseket csak a rendező által biztosított jelzőmezben játszhatja!
§ A mérkőzések lebonyolítása során jegyzőkönyvről, elektromos időmérő, támadóidő mérő és eredményjelző berendezésről (ennek hiányában 2 db állítható stopperóráról és kézi eredményjelzőről), egyéni személyi hibát jelző táblákról, csapathiba számlálóról, 4 csapatszemélyi hibát jelző zászlókról, váltakozó labdabirtoklást jelző szerkezetről (pl. nyíl) a versenyt rendező köteles gondoskodni.
§ A diákolimpiai versenyeken régi típusú (két félidős) jegyzőkönyv használata engedélyezett.
§ A diákolimpia országos elődöntőjébe jutott csapatok kötelesek a rendezvény kezdetétől (megnyitó ünnepség) a zárásig (eredményhirdetés) az eseményen jelen lenni. Ez alól kivétel, ha nyomós indok alapján az ilyen jellegű szándékot a technikai értekezleten előre bejelentik a VB elnökének.
§ Az országos elődöntőről indokolatlanul korábban eltávozó csapato(ka)t az MDSZ elnöksége kizárhatja a következő tanévi versenyekből.
§ Azon iskolák, akik csapataikat a diákolimpia országos versenyeire benevezik, őket az MDSZ OK besorolja és ennek ellenére a versenyen nem vesznek részt és írásban az MDSZ OK, illetve a rendezők felé nem jelzik a rendezvény kezdete előtt legalább 1 héttel távolmaradásuk okát, automatikusan kizárják magukat a 2012/2013. tanévi diákolimpiai versenyekről az adott sportágban.
§ A részt venni szándékozó iskola igazgatója felelősséggel nyilatkozik a nevezési lapon arról, ha a megadott határidőn túl mondja le a részvételt, kötelezettséget vállal az igazolt költségek megtérítésére az MDSZ, illetve a rendező szerv felé!
§ Az öltözőben, a versenyhelyen elhelyezett értéktárgyakért, felszerelésért a rendezőség felelősséget NEM vállal.
§ A versenyhelyszínen okozott kárért az iskolacsapatok teljes anyagi felelősséggel tartoznak.
§ Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, az MDSZ 2011/2012. tanévi versenykiírása, valamint a „Kosárlabdázás verseny- és játékszabályai 1990” és a kiegészítései szerint kell eljárni.

 

Minden Résztvevőnek sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk!


A versennyel kapcsolatos információ:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport Tanács
Füstös József – titkár
Telefon: 46/504-780
Mobil: 30/218-0357
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

Keresés

Partnerek