Grundbirkózás Diákolimpia I-II. korcsoport Országos Elődöntő, Miskolc, 2012. február 12.

GRUNDBIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA I-II. KORCSOPORT
ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2011/2012. TANÉV
MISKOLC, 2012. FEBRUÁR 12.

 

 


1. Az országos elődöntő célja:
§ A grundbirkózás népszerűsítése.
§ Versenylehetőség biztosítása az oktatási intézményekben tanuló diákok részére.
§ Az utánpótlás-nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése, segítve a birkózás utánpótlás nevelési rendszerét.
§ Az országos elődöntő győztes csapata(i) részvételi jogosultságot szerez(nek) az országos döntőn való indulásra.

2. Az országos elődöntő rendezője:
A Magyar Diáksport Szövetség megbízásából
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport Tanács
és a Miskolc Városi Diáksport Szövetség.

3. Az országos elődöntő ideje: 2012. február 12. (vasárnap) 10:00 óra
Mérlegelés: 8:45 - 9:30-ig
Technikai értekezlet: A helyszínen 9:30-kor

4. Az országos elődöntő helyszíne:
MVSC Sportcsarnok (3528 Miskolc, Csokonai u. 1.)

5.  Versenybíróság:
Elnök: Jászkai Imre, a B.-A.-Z Megyei Birkózó Szövetség Bírói Bizottság vezetője
Elnökhelyettes: Füstös József, a B.-A.-Z Megyei DST titkára
Titkár: Jászkai István, a B.-A.-Z. Megyei Birkózó Szövetség bírója
 
6.   Az országos elődöntő résztvevői:
§ I-II. korcsoportos fiú és leány tanulók.
§ A csapatoknak azonos iskolába beiratkozott tanulókból kell állniuk.

7.  Igazolás:
§ Egységes igazolás: szabályosan, a hatályban lévő Kormányrendelet alapján kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén ideiglenes diákigazolvánnyal - mely tartalmaz egy fényképes személyi kártya részt), az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott csapat nevezési lappal.
§ A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi igazolásnak kell szerepelnie (a szakszövetségi igazolványban szereplő, érvényes sportorvosi igazolás ezt kiválthatja). Orvosi igazolásként elfogadható az MDSZ által kiadott „orvosi igazolás” kártya is, mely kiválthatja a nevezési lapon szereplő igazolást.
§ Mérlegelési névsorral.
§ Iskola(ák) összevonása, ill. az iskola nevének változása esetén a csapatvezető a versenyen az iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, mellyel bizonyítja az intézmények összevonását, ill. az intézmény nevében történt változásokat.
§ A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az adott sportág versenyén!
Kérjük a testnevelőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz szükséges dokumentumokkal rendelkezzenek!
§ A versenyzők saját érdekükben - sérülés, orvosi ellátás miatt - tartsák maguknál a TAJ-kártyájukat, vagy annak másolatát.
§ Csapatversenyeken az igazolásokkal ellátott elektronikus nevezési lapról a csapatok versenyenként maguk gondoskodnak!
§ Az elődöntőn és döntőn a csapatok tanárral, pedagógussal, vagy csapatvezetővel kötelesek megjelenni, aki az adott nevelési-oktatási intézmény alkalmazásában áll, vagy az iskola igazgatója által írásban megbízott vezető/edző. Ezen megbízás hiányában a versenybizottság a csapat mellett megjelent kísérőt nem tekinti hivatalos személynek, és a csapat az adott versenyen nem jogosult részt venni.
§ A tanárok, edzők igazolása a verseny megkezdése előtt (pl. a technikai értekezleten) az igazoló bizottság feladata és kötelessége.
§ Az igazolási dokumentumokat a verseny végéig a versenybizottságnál kell letétbe helyezni. Az igazolási dokumentumok biztonságos elhelyezéséről az adott Rendező szervnek kell gondoskodnia.

8. Súlycsoportok:
 Fiú: 24-26-28-31-34-37-41-45 és a +45-65 kg közötti súlycsoportokban.
  Csapatlétszám: 13 fő versenyző és 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző)
 Leány: 24-27-31-35-40-45 és a +45-65 kg közötti súlycsoportokban.
  Csapatlétszám: 10 fő versenyző és 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző)

9. Résztvevő csapatok
FIÚK
Ssz. Megye Iskola Település Testnevelő neve
1 Borsod-A-Z I. Ádám Jenő Általános Iskola Kazincbarcika Kondor István
2 Borsod-A-Z II. Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Kisboldogasszony Óvoda Miskolc Varsányi Zsolt, Gecsei László
3 Borsod-A-Z III. Görgey Artúr Általános Iskola és AMI Onga Kajtor Csaba
4 Borsod-A-Z IV. Kossuth Lajos Általános Iskola Kurityán Bóta Lajos
5 Heves I. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Eger Gyöngy Attila
6 Heves II. Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola Eger Brandstädter Gábor, Fejes Adrian Adél, Kocsisné Nagy Erzsébet,Lakatos Tamás
7 Nógrád SKÁID Petőfi Sándor Tagiskola Salgótarján Barna Péter
8 Szabolcs-Sz-B Bethlen Gábor Gimnázium, Ált. és Szakképző Isk., Óvoda, AMI Nyíregyháza Gulyásné Czine Ildikó,Plósz Antal

LEÁNYOK
Ssz. Megye Iskola Település Testnevelő neve
1 Borsod-A-Z I. Pollack Mihály Általános Iskola Kazincbarcika Tóthné Szepesi Éva
2 Borsod-A-Z II. Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Kisboldogasszony Óvoda Miskolc Varsányi Zsolt, Gecsei László
3 Borsod-A-Z III. Görgey Artúr Általános Iskola és AMI Onga Kosztopulosz Beatrix, Kajtor Csaba
4 Heves I. Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola Eger Brandstädter Gábor, Fejes Adrian Adél, Kocsisné Nagy Erzsébet, Lakatos Tamás

 
10. Az országos elődöntő lebonyolítási rendje és formája:
§ 5 induló csapatig körmérkőzés
§ 6 induló csapattól két vagy több csoportban körmérkőzés
A csoportelsők a másik csoport második helyezettjeivel mérkőznek (elődöntő) a győztesek mérkőznek az első helyért, vesztesek a harmadik helyért.

Továbbjutás az országos döntőbe
Az országos döntő nyolc csapat részvételével zajlik hagyományos csapatverseny formájában.
A nyolc csapat megoszlása a következő:
- az országos döntőt rendező Budapest bajnokcsapata,
- az országos elődöntők 1. helyezettjei,
Az MDSZ OK fenntartja magának a jogot, hogy az országos elődöntői csoportokból a résztvevő csapatok számának függvényében határozza meg a csoportokból továbbjutó csapat(ok) számát (holtverseny esetén a több győzelemmel rendelkező jut tovább).

11. Díjazás:
§ Az országos elődöntő I-III. helyezett csapatai érem,
§ valamennyi csapata oklevél-díjazásban részesül.

12. Költségek:
§ A rendezési, díjazási költségeket a Magyar Diáksport Szövetség biztosítja.
§ Az utazási, és az egyéb felmerülő költségeket a csapatok maguk viselik.

13. Egyéb rendelkezések
§ Minden versenyző a saját súlycsoportjában és egy súlycsoporttal feljebb indulhat. Mérkőzésenként egy versenyző csak egy súlycsoportban versenyezhet.
§ Öltözék: fiúknak rövidnadrág, leányoknak tornadressz (birkózómez, tornacipő, trikó viselése nem megengedett).
§ A diákolimpia országos elődöntőjébe jutott csapatok kötelesek a rendezvény kezdetétől (megnyitó ünnepség) a zárásig (eredményhirdetés) az eseményen jelen lenni. Ez alól kivétel, ha nyomós indok alapján az ilyen jellegű szándékot a technikai értekezleten előre bejelentik a VB elnökének.
§ Az országos elődöntőről indokolatlanul korábban eltávozó csapato(ka)t az MDSZ elnöksége kizárhatja a következő tanévi versenyekből.
§ Azon iskolák, akik csapataikat a diákolimpia országos versenyeire benevezik, őket az MDSZ OK besorolja és ennek ellenére a versenyen nem vesznek részt és írásban az MDSZ OK, illetve a rendezők felé nem jelzik a rendezvény kezdete előtt legalább 1 héttel távolmaradásuk okát, automatikusan kizárják magukat a 2012/2013. tanévi diákolimpiai versenyekről az adott sportágban.
§ A részt venni szándékozó iskola igazgatója felelősséggel nyilatkozik a nevezési lapon arról, ha a megadott határidőn túl mondja le a részvételt, kötelezettséget vállal az igazolt költségek megtérítésére az MDSZ, illetve a rendező szerv felé!
§ A verseny folyamán esetleg előforduló sérülések következményeiért, az öltözőben, a versenyhelyen elhelyezett értéktárgyakért, felszerelésért a rendezőség felelősséget NEM vállal.
§ A versenyhelyszínen okozott kárért az iskolacsapatok teljes anyagi felelősséggel tartoznak.
§ Minden olyan kérdésben, amelyről a jelen versenykiírás külön nem rendelkezik, az MDSZ 2011/2012. tanévi Diákolimpiai Versenykiírások és Programok „Általános” és sportági rendelkezései szerint kell eljárni.
§ A nézők csak a nézőtéren foglalhatnak helyet, a küzdőtérre belépniük tilos.

14.  A grundbirkózás versenyszabályai:
A grundbirkózás 5 m átmérőjű, bárhol megrajzolható küzdőkörben zajlik.
A grundbirkózás célja, hogy a versenyző ellenfelét a talajtól felemelje, vagy a körből kitolja.
A győzelem módjai: tiszta győzelem (4:0) vagy pontozásos győzelem.
Ha az egyik versenyző 6 pont különbséggel vezet, úgy a mérkőzést megnyerte.
Tiszta győzelem:
- az ellenfél függőleges irányú felemelése és megtartása minimum 3 másodpercig (csak derék fölött lehet fogni az ellenfelet),
- az ellenfél leléptetése szabálytalanság miatt.
Pontozásos győzelem:
- az ellenfél felemelése úgy, hogy mindkét lába elhagyja a talajt, de ennek időtartama nem haladja meg a 3 másodpercet (2 pont),
- az ellenfél kitolása vagy rögzített kilendítése (tehát nem kilökése) a küzdőtérről úgy, hogy annak mindkét talpa túl legyen a kör vonalán, miközben a támadó a kitolás pillanatában legfeljebb egy lábbal kerülhet a küzdőkörön kívül (1 pont) - kivéve, ha a kitolt versenyző kirántja,
- ha a versenyző a körből való kitolása, illetve az emelés ellen úgy védekezik, hogy letérdel, leül vagy lefekszik a küzdőkörben, az első esetben figyelmeztetést kap, minden további esetben az akció megítélendő az ellenfélnek (1 pont),
- ha a két versenyző egyszerre kerül a küzdőtéren kívülre, akció egyik félnek sem ítélhető.
Szabálytalanságok:
A grundbirkózásban az egyértelmű durvaságokon (ütés, rúgás, karmolás stb.) kívül leléptetés jár az alábbi szabálytalanságokért:
- az ellenfél szándékos gáncsolása,
- az ellenfél szándékos földre lökése vagy lerántása. Nem szándékos, illetve nem durvaságból elkövetett szabálytalanságokért a versenyző első esetben figyelmeztetésben részesül, a másodiknál újbóli figyelmeztetés és 1 pont a vétlennek, a harmadik esetben azonban leléptetés jár.
Mérkőzésidő:
A grundbirkózási idő 2 perc. Ha a találkozó azonos pontszámmal ér véget (döntetlen), hosszabbításra kerül sor. A hosszabbításban első akciópontot elérő versenyző lesz a mérkőzés győztese. A hosszabbítás időtartama 2 perc. Ha nem születik pont, bírói döntésre kerül sor.
Egyéni verseny: a Magyar Birkózó Szövetség érvényben lévő szabályai szerint zajlik.

Csapatmérkőzések eredménye (döntő):
A csapateredmény megállapítása az egyes mérkőzések győztesei szerint történik.
Az egyéni győzelmekért 1 pont jár. Az ebből származó győzelmi pontok összege adja a csapatmérkőzés végeredményét.
A csoportmérkőzések során, holtverseny esetén a következő szempontok alapján dől el a továbbjutás:
2 csapat holtversenye esetén:
Az azonos pontszámot elért csapatok egymás elleni eredménye.
3 csapat holtversenye esetén:
1. A holtversenyen kívüli csapat elleni eredményeket figyelmen kívül kell hagyni.
2. A holtversenyben lévő csapatok egymás ellen elért eredményei alapján a több tusgyőzelem dönt.
3. Tusgyőzelmek egyenlőség esetén a több győzelmi pontot elért csapat kerül előbbre.
4. Abban az esetben, ha ez is azonos, akkor a teljes tabellát figyelembe véve dől el a továbbjutás a 2., 3. pontok sorrendjében.

A versennyel kapcsolatos információ:
Füstös József
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport Tanács
Telefon: 46/504-780
Mobil: 30/218-0357
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

Minden Résztvevőnek sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk!

Keresés

Partnerek