Floorball AVE Diákolimpia Országos Döntő kiírása, Miskolc, 2012. január 14-15.

AVE KISPÁLYÁS FLOORBALL DIÁKOLIMPIA I., II., III., IV., V., VI. KORCSOPORT
ORSZÁGOS DÖNTŐ 2011/2012. TANÉV
Miskolc, 2012. január 14-15.  

 

1. Az országos döntő célja:
„Magyarország 2011/2012. tanévi Kispályás Floorball Diákolimpia bajnoka”
cím, és a további helyezések eldöntése.

2. Az országos döntő rendezője:
A Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport Tanács és a
Miskolc Városi Diáksport Szövetség

3. Az országos döntő ideje:
2012. január 14. szombat V. korcsoport 9:00
                                    I. korcsoport 12:00
                                    VI. korcsoport 15:00

2012. január 15. vasárnap IV. korcsoport 9:00
                                    II. korcsoport 12:00
                                    III. korcsoport 15:00

4. Az országos döntő helyszíne:
Miskolc, Egyetemi Körcsarnok (3515 Miskolc-Egyetemváros)

5.  Versenybíróság:
Elnök: Kovács Barna, MFSZ Diákolimpia koordinátor
Elnök-helyettes: Tóth Imre, MDSZ Keleti csoport koordinátor
Titkár: Gál Tamás, a Miskolci Floorball SE elnöke

6.  Igazoló Bizottság:
Elnök: Füstös József, BAZ Megyei Diáksport Tanács titkár
Tagjai: Diczházi Mónika, Miskolc Városi Diáksport Szövetség titkár
           Kis Virág, sportszervező

7.   Az országos döntő résztvevői:
§ Az „Általános szabályok” 4., 5. pontja szerint.
§ I., II., III., IV., V., VI., korcsoportos fiú-, és leánycsapatok.
§ A fiú csapatokban a korcsoportjuknak megfelelő leány játékosok szerepelhetnek az I. és a II. korcsoportban.
§ Az 1992-es születésű, VI. kcs-os tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az esetben indulhat, ha az előző tanévben is az intézmény tanulója volt, és a 2011/2012. tanévben is az oktatási intézmény tanulója.
§ A „felversenyzés” egy korcsoporttal feljebb megengedett.
§ Ugyanazon oktatási intézmény nemenként és korcsoportonként legfeljebb két csapattal nevezhet („A” csapat, „B” csapat), de egy játékos csak egy csapatban játszhat azonos korcsoportban.

8. Csapatlétszám:
§ 6 fő játékos és 1 fő felnőtt kísérő (tanár, vagy edző).

9.  Igazolás:
§ Egységes igazolás: szabályosan, a hatályban lévő Kormányrendelet alapján kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén ideiglenes diákigazolvánnyal - mely tartalmaz egy fényképes személyi kártya részt), az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott csapat nevezési lappal.
§ A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi igazolásnak kell szerepelnie (a szakszövetségi igazolványban szereplő, érvényes sportorvosi igazolás ezt kiválthatja). Orvosi igazolásként elfogadható az MDSZ által kiadott „orvosi igazolás” kártya is, mely kiválthatja a nevezési lapon szereplő igazolást.
§ Az V., VI. korcsoportban személyi azonosító, vagy útlevél megléte kötelező.
§ Iskola(ák) összevonása, ill. az iskola nevének változása esetén a csapat-vezető a versenyen az iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, mellyel bizonyítja az intézmények összevonását, ill. az intézmény nevében történt változásokat.
§ A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az adott sportág versenyén!
§ Kérjük a testnevelőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz szükséges ÖSSZES dokumentummal rendelkezzenek!
§ A versenyzők saját érdekükben - sérülés, orvosi ellátás miatt - tartsák maguknál a TAJ-kártyájukat, vagy annak másolatát.
§ Az országos döntőn a csapatok tanárral, pedagógussal, vagy csapatvezetővel kötelesek megjelenni, aki az adott nevelési-oktatási intézmény alkalmazásában áll, vagy az iskola igazgatója által írásban megbízott vezető/edző. Ezen megbízás hiányában a versenybizottság a csapat mellett megjelent kísérőt nem tekinti hivatalos személynek, és a csapat az adott versenyen nem jogosult részt venni.
§ A tanárok, edzők igazolása a verseny megkezdése előtt az igazoló bizottság feladata és kötelessége.
§ Az igazolási dokumentumokat a verseny végéig a versenybizottságnál kell letétbe helyezni. Az igazolási dokumentumok biztonságos elhelyezéséről az adott Rendező szervnek kell gondoskodnia.  
§ Az igazoláskor a csapattagok személyes jelenléte szükséges!
§ Kérjük a csapatokat, hogy a korcsoportjuk első mérkőzésének kezdete előtt legalább egy órával jelenjenek meg az igazolás zavartalan lebonyolítása érdekében!

10.  Lebonyolítás:
§ Korcsoportonként, és nemenként 8 csapatos az országos döntő.
§ Korcsoportonként és nemenként a résztvevők két 4-es csoportban mérkőznek.
A csoportokon belül körmérkőzések, majd
Elődöntők: AI – BII; AII – BI.
Helyosztók.  
§ A mérkőzésekért adható pontok: győzelem 2, döntetlen 1, vereség 0 pont.
Csoporton belüli sorrend meghatározása:
A helyezések eldöntése azonos pontszám esetén a következő sorrend alapján történik:
- az érintett csapatok egymás elleni eredménye (egymás ellen szerzett több pont, majd jobb gólkülönbség, végül több lőtt gól),
- ha ez döntetlen volt, az összes mérkőzésen elért jobb gólkülönbség, több lőtt gól, sorsolás.
§ Abban az esetben, ha nem lehet döntetlen a végeredmény és a rendes játékidő lejártával egyenlő az eredmény, akkor mindkét csapat 3 játékosa a saját kapuelőteréről kapura ütést (húzást) végez az ellenfél üres kapujára. Ha 3 ütés után döntetlen, akkor ugyanazzal a 3 játékossal felváltva addig kell folytatni az ütéseket, amíg el nem dől az eredmény az egyik csapat javára.
§ Az első helyért zajló mérkőzésen, döntetlen esetén 2 perces hosszabbítás következik a büntetőütések előtt. A hosszabbításban szerzett első gól a mérkőzés végét jelenti (aranygól).

11.  Játékrend:
§ A mellékelt pályabeosztások szerint.

12. Költségek:
§ A rendezési és díjazási költségeket a Magyar Diáksport Szövetség biztosítja. 
§ A részvételi költségeket a résztvevő csapatok viselik.
§ A 200km-nél távolabbról érkező csapatok szállásköltségét a Magyar Diáksport Szövetség biztosítja.

13. Díjazás:
§ Az országos döntőbe jutott csapatok oklevél-, az első három helyezett csapatok játékosai + 1 fő felkészítő éremdíjazásban részesülnek.
§ Különdíjak:
o Az I-III. helyezett csapatok serleg és ajándék díjazásban részesülnek.
o Az I-VIII. helyezett csapatok tagjai a verseny emblémájával ellátott pólót kapnak.
o A bajnokcsapat testnevelője Decathlon különdíjban részesül.  

14. Egyéb rendelkezések:
§ Az „A” és „B” csapattal nevezett oktatási intézmények, amennyiben „A”, vagy/és „B” csapata az országos döntő résztvevője, a nevezéskor leadott névsor alapján a versenyzők indulási jogosultságát ellenőrizzük.
§ A csapatok két eltérő színű mezt hozzanak magukkal!
§ A játékosok hosszú nadrágot, sípcsontvédőt és térdvédőt NEM viselhetnek.
§ Minden csapat tartsa szem előtt az időrendet, ha egy csapat nem jelenik meg a mérkőzés kezdetére, 2 perc várakozás után 3-0-ás vereséget szenved.
§ Mindkét versenynap az első korcsoport versenyét követően az eredményhirdetés előtt rövid megnyitót tartunk.
§ A szálláshelyen, a verseny helyszínén okozott károkért a kárt okozó tanuló iskolája teljes anyagi felelősséggel tartozik.
§ Az öltözőben, versenyhelyen hagyott / elvesztett értékekért a Rendezőség felelősséget nem vállal.
§ Kérjük a Kollégákat, hogy a versenyhely, az öltöző tisztaságának megőrzésére hívják fel versenyzőik figyelmét.
§ A versenyhelyszínen mindkét nap büfé üzemel (a szendvicsek mellett pizza, és hot-dog is szerepel a kínálati étlapon).
§ Minden olyan kérdésben, amelyről jelen versenykiírás külön nem rendelkezik, az MDSZ 2011/2012. tanévi Diákolimpia Versenykiírások és Programok általános és sportági rendelkezései, valamint az MFSZ érvényben lévő versenyszabályai szerint kell eljárni.

15. Kapcsolat:
Kovács Barna 20/7774-522
Tóth Imre 30/9855-449
Füstös József 30/218-0357

Minden Résztvevőnek sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk!
 

További információk, csoportbeosztás, lebonyolítás a letöltéseknél található a teljes kiírásban!!!

Keresés

Partnerek