Kézilabda Diákolimpia V-VI. korcsoport Leány Országos Elődöntő, Ózd, 2015. december 16.

KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA® V-VI. KORCSOPORT - LEÁNY

ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ versenykiírása 2015/2016. TANÉV

Ózd, 2015. december 16.

1.  A verseny célja:

Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a kézilabda sportággal megismerkedő fiatalok részére.

Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, elmélyítése.

A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése.

A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

Az országos elődöntő győztes csapata részvételi jogosultságot szerez az országos döntőn való indulásra.

 

2. Az országos elődöntő rendezője a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

 

3. Az országos elődöntő ideje:

2015. december 16. (szerda), 11.00. órától

Technikai értekezlet időpontja: 10.30

 

4. Az országos elődöntő helyszíne: Ózdi Városi Sportcsarnok, 3600 Ózd, Brassói út 1.

 

Megközelíthetőség (térképmelléklet):

5. Versenybizottság: Elnök: Solymosi Tamás (szakágvezető)

Titkár: Miller Béla

6.  A verseny résztvevői:

Az MDSZ 2015/2016. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok” 5., 7. pontja szerint

Nemenként azV-VI. korcsoportba tartozó, 1996-1997-1998-1999-2000-ben született tanulók.

Felversenyzés:A 2001-ben született középiskolás tanulók felversenyezhetnek, és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.

Korlátozás: Az 1996-os születésű, VI. korcsoportos tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az esetben indulhat, ha az előző tanév félévzárásakor is az iskola tanulója volt, és a 2015/2016-os tanévben is a köznevelési intézmény tanulója, amit a köznevelési intézmény igazgatójának igazolnia kell.

 

7.  Csapatlétszám:

14 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, vagy edző).

Játékosok szerepeltetése: csapatonként 14 fő játékos szerepeltethető, az a 14 fő, akiket az adott verseny első mérkőzése előtt a technikai értekezleten leigazoltak és nevük szerepel a jegyzőkönyvben (kevesebb beírt játékos esetén a jegyzőkönyvben később pótlást eszközölni nem lehet).

 

8. Résztvevő csapatok:

Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő/ Felkészítő

1. Borsod A-Z I. Széchenyi István Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola Ózd Ivády Csaba

2. Békés I. Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Orosháza Marton Richard

3. Csongrád I. SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Szeged Matyuska Marianna

4. Hajdú-B II. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Debrecen Varga Zoltánné

 

9. A verseny lebonyolítása:

4 csapat részvételével, egynapos verseny.

Helyszíni sorsolást követően játék az 1-4, 2-3-as tábla szerint, majd vesztesek a III-IV. helyért, győztesek a döntőbe kerülésért.

Amennyiben kevesebb csapat jelenik meg, úgy

3 csapat esetében a következő lebonyolítási tábla szerint kell játszani:

1 - 2,          2 - 3,          3 – 1

2 csapat megjelenése esetén: két mérkőzést kell játszani, a mérkőzések között egy órai szünettel. (Kupa szabályzat a továbbjutásnál. Egynapos versenyek.)

Az elődöntő győztese az országos döntő résztvevője.

 

A távolról utazó csapat előzetes kérése alapján a 3-as sorsolási szám részére kiadható, ez esetben csak az 1-es és a 2-es számra sorsolunk.

Amennyiben a távolról utazó csapat a technikaira megérkezik, de hazautazási nehézségei vannak, úgy kérésére a 2-es sorsolási szám kiadható, ez esetben csak az 1-es és a 3-as számra sorsolunk.

 

10. Igazolás:

* Egységes igazolás: a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén a köznevelési intézmény igazgatója által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolással), az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott, csapat nevezési lappal.

* A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi igazolásnak kell szerepelnie (a szakszövetségi igazolványban szereplő, érvényes sportorvosi igazolás ezt kiválthatja). Orvosi igazolásként elfogadható az MDSZ által kiadott „orvosi igazolás” kártya is, mely kiválthatja a nevezési lapon szereplő igazolást.

* Az V., VI. korcsoportban személyi azonosító, vagy útlevél megléte kötelező (amennyiben a tanuló nem NEK-es (új típusú) diákigazolvánnyal rendelkezik).

* Iskola vagy iskolák átszervezése, ill. az iskola nevének változása esetén a csapatvezető a versenyen az iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, mellyel bizonyítja az intézmények átszervezését, ill. az intézmény nevében történt változásokat.

* A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az adott sportág versenyén.

* A versenyzők saját érdekükben - esetleges sérülés, orvosi ellátás szükségessége miatt - tartsák maguknál a TAJ-kártyájukat, vagy annak másolatát.

* Csapatversenyeken az orvosi és igazgatói igazolásokkal ellátott elektronikus nevezési lapról a csapatoknak versenyenként szükséges gondoskodniuk.

* A Diákolimpia® versenyein a csapatok tanárral, pedagógussal, vagy csapatvezetővel kötelesek megjelenni, aki az adott köznevelési intézmény alkalmazásában áll, vagy az iskola igazgatója által írásban megbízott vezető/edző. A fenti feltételeknek megfelelő kísérő hiányában az  egyéni versenyző vagy a csapat az adott versenyen nem jogosult részt venni.

* A tanárok, edzők igazolása a verseny megkezdése előtt az igazoló bizottság feladata és kötelessége. Megfelelő igazolás(ok) hiányában a Versenybizottság jogosult és köteles dönteni a versenyző/csapat részvételéről. A Versenybizottság az Igazoló Bizottság jelentése alapján a döntést írásban rögzíti és közli az érintette(kke)l, valamint megküldi az MDSZ országos központjának.

* Az igazolási dokumentumokat - labdajátékoknál - a verseny végéig a versenybizottságnál kell letétbe helyezni. Az igazolási dokumentumok biztonságos elhelyezéséről a rendező szervnek kell gondoskodnia.

 

11. Díjazás:

Az országos elődöntő I-III. helyezett csapatai érem,

Valamennyi csapat oklevéldíjazásban részesül.

 

12. Költségek:

Lásd az „Általános szabályok” 11. pontja szerint.

Az országos elődöntő rendezési és díjazási költségeit az MDSZ biztosítja.

A részvételi költségeket a csapatok viselik.

 

13. Sportági rendelkezések:

Játékidő: 2x25 perc, 5 perc szünettel.

A labda kerülete, súlya: leányok: 54-56cm, 325-375 g súlyú (2-es méret)

fiúk:      58-60cm, 425-475 g súlyú (3-as méret)

Kizárás: az országos elődöntő utolsó mérkőzésén, (és az országos döntő mérkőzésein) kizárt játékos, vagy hivatalos személy (testnevelő, edző), olyan szabálytalanság miatt, amely azonnali kizárással és jelentési kötelezettséggel jár, a soron következő mérkőzésen nem szerepelhet. A kizárás és minden egyéb határozat csak a diákolimpiai mérkőzésekre vonatkozik.

Felszerelés:A Diákolimpia versenyein az adott sportágnak megfelelő sportöltözékben jelenhetnek meg a tanulók. Sportfelszerelésükön reklámfelirat viselése megengedett. Nemzeti válogatott és egyesületi sportöltözék viselése nem engedélyezett! Amennyiben az országos döntőn a csapat mezén egyesületi név szerepel, a mérkőzéseket csak a rendező által biztosított jelzőmezben játszhatja!

A mérkőzést csak számozott mezben lehet játszani. Az országos döntőre legalább két különböző színű, számozott garnitúrát és 2 db, a kiírásnak megfelelő méretű labdát kell a csapatoknak magukkal vinni.

Az országos elődöntőn(3 csapat megjelenésekor)döntetlen esetén 3-3 büntetődobás következik, ha ez sem dönt, akkor büntetők az első hibáig.

 

14. Egyéb rendelkezések:

Az öltözőben, a versenyhelyen elhelyezett értéktárgyakért, felszerelésért a rendezőség felelősséget NEM vállal.

A verseny helyszínén okozott károkért a kárt okozó tanuló iskolája teljes anyagi felelősséggel tartozik.

Kérjük a Kollégákat, hogy a versenyhely, az öltöző tisztaságának megőrzésére a versenyzők figyelmét hívják fel.

Az MKSZ bajnokságában érintett csapatok időben egyeztessék e hétre eső fordulójukat! Az MKSZ Versenybizottságánál átjelentési díj nélkül módosítható a hétre kiírt forduló időpontja!

A versenyek kezdete előtt a csapatok a kinyomtatott és hitelesített elektronikus nevezési lapot, valamint a többi igazolási dokumentumot adják le a felelős rendezőnek.

Legkésőbb 1 héttel a rendezvény kezdése előtt – indokolt esetben – az érintett csapat, vagy egyéni versenyző az MDSZ OK-hoz bejelentheti visszalépési szándékát, e-mailen vagy faxon, hátrányos jogkövetkezmény nélkül.

A Diákolimpia® országos elődöntőjébe, döntőjébe jutott csapatok kötelesek a rendezvény kezdetétől (megnyitó ünnepség) a zárásig (eredményhirdetés) az eseményen jelen lenni. Ez alól kivétel, ha a verseny forgatókönyve másképp rendelkezik. Az országos döntőről, elődöntőről indokolatlanul korábban eltávozó csapatokat a Diákolimpiai Bizottság kizárhatja a következő tanévi versenyekből!

Minden olyan kérdésben, amelyről jelen versenykiírás külön nem rendelkezik, az MDSZ 2014/2015. tanévi Diákolimpia® Versenykiírások általános és sportági rendelkezései, valamint az MKSZ érvényben lévő verseny- és játékszabályai a mérvadóak.

Az országos döntő időpontja és helyszíne: 2016. január 22-24. Veszprém

 

 

Sikeres felkészülést, eredményes versenyzést kívánunk!

 

 

A versennyel kapcsolatos információ:

Benőcs Dávid

Megyei DSSZE titkár

mobilszám: +3670/945-8174

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

 

Keresés

Partnerek