Diáksport vezetők tanévnyitó értekezlete

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport Tanács, valamint a Miskolc Városi Diáksport Szövetség együtt tartotta a Szentléleki Turistaparkba kihelyezett 2 napos tanévnyitó értekezletét.

Az értekezlet résztvevőit Budai Erzsébet asszony, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet igazgatója köszöntötte. Hangsúlyozta a megyei diáksport élet fontosságát és elismeréssel adózott azok munkája iránt, akik fáradhatatlanul és szakmai hozzáértéssel végzik tevékenységüket ezen a területen. Röviden vázolta az oktatás irányításában hamarosan bekövetkező változásokat.

 

A beszédet követően többen érdeklődtek a járási rendszer felállását követően be kerül-e a feladatok közé a körzeti diáksport feladat ellátása, finanszírozása. 

Ezt követően Rádics Balázs úr, a Magyar Diáksport Szövetség ügyvezető igazgatója vázolta a május végi közgyűlés óta végrehajtott változásokat, újításokat, illetve beszélt a Magyar Diáksport Szövetség 3 új dimenziójáról és a követendő stratégiai irányokról. Felvázolta a szervezet hálózati felépítését és részletesen taglalta a finanszírozás jelen és jövőbeni feltételrendszerét, ami a megyei és DSB szinteken feladatfinanszírozásban konkrét formát fog ölteni.

A folytatásban Daragó Lászlóné asszony, a Magyar Diáksport Szövetség alelnöke ismertette az új tanév versenyprogramjában bekövetkezett változásokat.

A tanévnyitó értekezlet egyik fontos témája a mindennapos testnevelés bevezetésével kapcsolatos feladatok megbeszélése volt. Először László István testnevelő tanár ismertette a mindennapos testnevelés keretében az első osztályokban a tananyagba kerülő kölyök atlétikai programot.

Ezt követően Kiss Gábor, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere tartott előadást „Újszerű együttműködés kialakítása az önkormányzatok és az oktatási intézmények között” címmel. Az igen nagy érdeklődést kiváltó téma kapcsán a mindennapos testnevelés bevezetésének konkrét alkalmazási formáiról is szólt.

Ehhez a témához kapcsolódott Papp Zsolt, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal főosztályvezetőjének előadása, aki a Nemzeti Köznevelési Törvény és az intézmények fenntartóinak változásáról beszélt. Az igen érdekes és időszerű kérdéseket érintő előadást követően számos kérdés hangzott el.

A továbbképzés fontos része volt a 2012/2013. tanév diákolimpiai versenyrendszerének kialakítása. A résztvevő diáksport vezetők két szekcióban dolgoztak.

Diczházi Mónika, a Miskolc Városi Diáksport Szövetség főtitkára vezetésével a város diáksport programja került összeállításra, míg a megyei DSB vezetők Füstös József, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport Tanács titkára irányításával a megyei versenynaptár kidolgozását végezték.

A két nap során elhangzott konstruktív javaslatok beépítésre kerülnek a tanév diáksport feladatiba.

Miskolc, 2012. szeptember 6.


                                                                          Füstös József
                                                                          DST titkár

Keresés

Partnerek