Ingyenes, Akkreditált Pedagógusképzések Észak-Magyarországon

A Magyar Diáksport Szövetség – egyrészt a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, másrészt a Magyar Kézilabda Szövetséggel együttműködésben − 30 ó rá s, ingyenes, akkreditált pedagógustovábbképzési programokat indít 2017. februárjától az észak-magyarországi régióban is:

- „Az alsó tagozatos “Grassroots” labdarúgás módszertani és gyakorlati alapjai - alkalmazása az iskolai testnevelésben”,

- „A“Grassroots” labdarúgás módszertani és gyakorlati alapjai az 5-12. évfolyam iskolai testnevelésében”,

- “A szivacskézilabdázás oktatásmódszertani alapjai az iskolai testnevelésben”.

Egy képzési alkalom 30 órás, amely három egymást követő napon (egy adott hét péntek-szombat-vasárnap napjain) valósul meg. (Kivételt Edelény település, ahol péntek-szombat-szombat napokon valósul meg a képzés)

 

 

 

Az iskolai labdarúgás, illetve a szivacskézilabdázás új, 2016. szeptemberétől már az iskolákban is

használható alternatív kerettanterveihez kapcsolódó tanfolyamok során a résztvevők

megismerhetik a „Grassroots” labdarúgás és a szivacskézilabdázás programjának 1-4. évfolyamra

vonatkozó céljait, fejlesztési feladatait, elméleti és módszertani alapjait, a kapcsolódási és

fejlesztési lehetőségeket a felső tagozatos oktatás kapcsán, illetve – a labdarúgás esetében –az 5-

12. évfolyamokra vonatkozó hasonló tartalmakat.

Célunk, hogy a képzésen résztvevők képessé váljanak iskolai körülmények – a mindennapos

testnevelés délutáni időszakban kiváltható órakeretei − kö zö tt „Grassroots” labdarú gá s és

szivacskézilabda specifikus tanórák, foglalkozások vezetésére továbbá, hogy tudják alkalmazni a

tanulók életkori és fejlődési jellemzőihez igazodó, differenciált foglalkoztatási formákat,

élményszerű és változatos tanulásszervezési eljárásokat. Reméljük, hogy a képzésre jelentkezők is

megerősítik majd a továbbképzések elvégzését követően, hogy olyan alapvető gyakorlati

(technikai és taktikai) tudásnak jutottak birtokába, amellyel képessé váltak a tematikai

egységekben rögzített tartalom oktatására.

Kérjük a jelentkező pedagógusokat, hogy oktatási tapasztalataik alapján válasszák ki az

érdeklődésüknek megfelelő, adott iskolafokokhoz (1-4. évfolyam, 5-12. évfolyam) tartozó

továbbképzéseket!

A továbbképzés minden esetben 30 kontakt óra, mely 2/3-ad részben gyakorlati, 1/3-ad részben

elméleti felkészítést tartalmaz.

A továbbképzésekre itt lehet jelentkezni: http://www.mdsz.hu/

Várjuk a jelentkezésüket!

 

Alapvető tudnivalók

Miért jelentkezzen az akkreditált továbbképzésre?

- mert számos újszerű megoldást kínál a képzés,

- mert igazán jó hangulatú képzéseken vehet részt,

- mert rengeteg újszerű játékos feladatot, játékot ismerhet meg,

- mert a teljes tematikát e-book formájában ingyenesen megkapja,

- mert elméletben és gyakorlatban is megismeri az iskolai labdarúgás és szivacskézilabda élményközpontú

oktatás módszertani alapjait,

- mert a szivacskézilabda továbbképzést elvégzők iskolái ingyenes sportszercsomagot fognak kapni a

Magyar Kézilabda Szövetségtől,

- mert az iskolai labdarúgás továbbképzést elvégzők pedagógusok jogosultak lesznek az MLSZ Bozsik

Intézményi Labdarúgó Utánpótlás-nevelési programban sportcsoportvezetői feladatok ellátására.

Milyen tudással gyarapodhat a továbbképzésen a részt vevő pedagógus?

A továbbképzés során a résztvevők sok játékos gyakorlaton keresztül ismerik meg az iskolai labdarúgás

elméleti és módszertani alapjait, valamint technikai elemeit és taktikai ismereteit. Jártasságot szereznek a

korszerű oktatás módszertani szemléletből.

Hogyan építheti be a megszerzett tudást a mindennapos testnevelésbe?

Ha az intézmény 3+2 vagy 4+1 órás rendszerben valósítja meg a mindennapos testnevelés szervezését akkor

1 vagy 2 órában van lehetőség a kiegészítő kerettanterv használatára. Emellett természetesen a képzésen

megismert gyakorlatokat, játékokat bátran alkalmazhatják a testnevelésórán.

Kik vehetnek részt a képzéseken

Kiknek ajánljuk a képzésen való részvételt?

Minden pedagógusnak, aki bármilyen formában részt vesz az iskolai testnevelés oktatásában, vagy

érdeklődik a két sportág oktatás módszertani alapjai iránt, valamint aki fel szeretné frissíteni módszertani

ismereteit, sok új játékkal és módszerrel színesítené a mindennapos testnevelés órákat.

Nem pedagógus végzettségű szakemberek is jelentkezhetnek a továbbképzésre?

Igen, ebben az esetben tanúsítványt nem tudunk kiállítani, valamint a kreditpontokat a résztvevő nem kapja

meg, viszont a részvételről szóló igazolást kiállítjuk.

Szükséges-e előképzettség a továbbképzéseken való részvételhez?

NEM. A továbbképzések semmilyen sportági előképzettséget és jártasságot nem igényelnek.

Nem magyar állampolgárságú (különösen határon túli magyar) pedagógusok is jelentkezhetnek a

továbbképzésekre?

IGEN. A képzésen való részvételről azonban csak igazolást állítunk ki a résztvevőknek.

Van-e korhatára a képzésen való részvételnek?

A képzés pedagógus végzettséghez kötött, felső korhatára nincsen.

 

Amennyiben végzett pedagógus, de még nem rendelkezik pedagógus azonosítóval, hogyan

jelentkezhet?

A www.netfit.eu honlapon történő „Bejelentkezés és regisztráció” kártyára kattintással majd a „Regisztráció”

gomb és válassza ki a „Hallgatói” státuszt, így sikeresen tud majd jelentkezni.

A képzések megvalósításának kérdései

Hány órás az akkreditált továbbképzésképzés?

30 órás, ebből az órák kb. 70%-a gyakorlati (tornatermi és tantermi), míg 30%-ban elméleti foglalkozás.

Hány kredit pontot ér a továbbképzés?

30 kredit pontot.

Milyen iskolai évfolyamok képzésére lehet jelentkezni?

A szivacskézilabdázásnál 1-4. évfolyam -, az iskolai labdarúgásnál pedig 1-4. illetve 5-12. évfolyam képzéseire

lehet jelentkezni.

Mi alapján válasszanak az iskolai labdarúgás alsó tagozatos, valamint az iskolai labdarúgás felső

tagozatos képzések közül?

Alapvetően azt javasoljuk, hogy arra a korosztályos képzésre jelentkezzen, ahol tanít, vagy ahol úgy érzi, hogy

többlettudásra van szüksége.

Iskolai kikérő kiállítása pénteki képzési napra

Iskolai kikérőt a pénteki képzési napra nem áll módunkban kiállítani. A képzés végén azonban igény esetén

tudunk adni egy névre szóló dokumentumot arról, hogy a képzésen az adott dátumon részt vett.

Mit vigyenek magukkal a képzésre?

Megfelelő sportöltözéket, valamint papírt, írószert.

Milyen a képzés időbeosztása?

A képzés tematikáját a képzés első napján az előadó ismerteti a résztvevőkkel. A képzés mindhárom napon

reggel 9.00 órától délután 17.00 óráig tart.

Kitől tud segítséget kérni a képzések online jelentkezésekor?

Az MDSZ munkatársai segítenek Önnek a továbbképzések online regisztrációjában. Kérjük, hívja az alábbi

telefonszámot: +36 1 273 35 70

A képzések pénzügyi kérdései

Mennyibe kerül a továbbképzés?

A Magyar Diáksport Szövetség által szervezett minden pedagógus-továbbképzés INGYENES!

A 3 napos képzés során szállást és étkezést biztosít-e a képzést szervező?

Nem, a szállásról és az étkezésről a résztvevőknek maguknak kell gondoskodniuk.

Keresés

Partnerek