Kölyökatlétika program felhívása

TÁJÉKOZTATÓ A KORMÁNY ÁLTAL TÁMOGATOTT
"A Nemzetközi Atlétikai Szövetség Kölyökatlétikai Programjának megvalósítási lehetőségei a mindennapos testnevelés keretében az általános iskola alsó tagozatán”
című 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzésről

Tisztelt Intézményvezető!

A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) nevében ismételten szeretném tájékoztatni a mindennapos testnevelés keretében 2013. ősztől, a kerettantervi előírásoknak megfelelően bevezetésre kerülő kölyökatlétikát érintő témában.

Ezúton szeretnénk jelezni, hogy a tervezett 40 képzésre (25 fő/képzés) még maradt körülbelül 150 fő részére férőhely, amelyeket szeretnénk betölteni.

Amely iskola már küldött jelentkezőt, annak nincs további dolga, számára tárgytalan ez a levél.

Minden köznevelési intézmény, egy olyan tanító vagy tanár végzettségű alkalmazottja, akit az intézményvezető delegál, és 2013 szeptemberétől az első és/vagy a második évfolyamon vagy a 2014/2015. tanévben a harmadik évfolyamon testnevelés és sport műveltségterületen tanórai foglalkozásokat fog vezetni, térítésmentesen részt vehet a téma elsajátítása végett egy akkreditált pedagógus-továbbképzésen.
Tehát egy iskolából egy pedagógus jelentkezhet, azonban amennyiben van tagintézmény külön telephelyen, úgy onnan is jelentkezhet egy fő. Azokból az iskolákból nem jelentkezhet pedagógus, melyek delegáltjaként az előző tanévben vagy 2013-ban már valaki részt vett ugyanezen a továbbképzésen.

A továbbképzés címe: "A Nemzetközi Atlétikai Szövetség Kölyökatlétikai Programjának megvalósítási lehetőségei a mindennapos testnevelés keretében az általános iskola alsó tagozatán”

Miért jelent előnyt a jelentkezés?
A továbbképzés témája kiemelt jelentőségű, hiszen olyan szakmai anyagot tartalmaz, mely a mindennapos testneveléshez kapcsolódó, 2013 őszétől alkalmazandó 1-4. évfolyamokra vonatkozó kerettanterv része. Ahol bevezetésre kerül a törvényi előírásoknak megfelelően a heti öt testnevelés óra, ott az alsó tagozatban heti 1-2 órát a kölyökatlétika mozgásanyaga tesz ki. Ezért a Magyar Kormány támogatja a továbbképzésben résztvevő pedagógusokat olyan módon, hogy biztosítja az ingyenes részvételt, az étkezést, a szállást, valamint útiköltség hozzájárulást térít a pedagógusok részére.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közvetítésével a Magyar Kormány megbízásából a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) feladata, hogy 20123. november 24-ig megszervezi és lebonyolítja 1000 iskolából 1000 fő pedagógus képzését.

A kölyökatlétika mozgásanyagának megvalósításához speciális eszközcsomag szükséges. A Magyar Kormány a továbbképzésben résztvevő iskolák részére a 2013/2014. tanév során használatra térítésmentesen átad egy-egy kölyökatlétika eszközcsomagot, mely az oktatáshoz szükséges. Egy ilyen eszközcsomag ára megközelítőleg 260.000.-Ft.

 
A továbbképzés óraszáma: 30 óra (A továbbképzés akkreditált, beleszámít a hétévenként kötelező 120 órába.)

Képzési idő: 3 egész nap (péntek - szombat - vasárnap)

A képzés dátuma: 2014. február-március vége között valamelyik péntek - szombat - vasárnap.

Végzettség: tanúsítvány (a sikeresen vizsgázók részére)

A továbbképzés ára: ingyenes, a Magyar Kormány finanszírozza
(Ezen felül biztosít a résztvevők számára tankönyvet, oktató DVD-t, szállást, étkezést, útiköltség hozzájárulást.)

Hogyan lehet jelentkezni? A mellékelt jelentkezési lapot kitöltve, továbbá a diploma/oklevél fénymásolatot mellétűzve kell eljuttatni az alábbi címre:
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi kar (TF)
Felnőttképzési Csoport
Szőnyi Veronika
Budapest
Alkotás u. 44.
1123

Jelentkezési határidő: 2014. február 10.

Milyen kötelezettséggel jár ez az iskolának?
A pedagógust egy nap helyettesíteni kell az iskolában.
A támogatás további feladatként rögzíti, hogy a program eredményeinek mérését-értékelését és nyomon követését szolgáló monitoring rendszert kell kialakítani, melynek keretében egy alkalommal előre egyeztetett időpontban ellenőrizni fogjuk a megvalósított képzések eredményességét, a beszerzett és átadott eszközök szakszerű használatát a képzésben részt vett pedagógusok által megtartott tanórákon.

A teljes programot finanszírozza a Magyar Kormány, melynek célja, hogy a résztvevő iskolák első évfolyamában szakszerűen bevezetésre kerüljön a kölyökatlétika mozgásanyaga.

Várjuk a jelentkezőket mindaddig, amíg elérjük a képzett 1000 fős létszámot. A jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk fogadni, a jelentkezett pedagógusokat folyamatosan osztjuk csoportokba és értesítjük a további részletekről.

Minden jelentkező e-mail-ben meg fogja kapni, hogy pontosan mikorra és hova került beosztásra. Minden továbbképzést péntek - szombat - vasárnapra tervezünk, így a pedagógus kollégákat egy nap kell helyettesíteni az iskolában. Igyekeztünk a legjobb megoldást megtalálni.

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!

Budapest, 2014. február 01.

          Tisztelettel:

                   Nagy Dóra s.k.
                   képzésszervező

Keresés

Partnerek